Ośrodek EEN działający przy Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do wypełnienia ankiety dot. „Zrównoważonego systemu żywnościowego – ustanowienie ram UE”  

Link do ankiety: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/aee7a909-4691-49b0-a2f8-c6c06af70066?draftid=c3359798-ff68-46b9-b253-ce4a1660c709

W kontekście „Europejskiego Zielonego Ładu” Komisja Europejska przyjęła kompleksową strategię „Od pola do stołu”, której celem jest wsparcie przejścia na zrównoważony system żywnościowy.

W ramach strategii „Od pola do stołu” ogłoszono inicjatywę na rzecz ram dotyczących zrównoważonych systemów żywnościowych, które Komisja Europejska wprowadzi w 2023 r. Ankieta ma ukazać, co małe i średnie przedsiębiorstwa sądzą o tej inicjatywie.

Informacje i opinie przedstawione w ankiecie będą traktowane jako ściśle poufne i nie zostaną ujawnione żadnej stronie trzeciej z wyjątkiem wykonawcy, któremu powierzono przeprowadzenie tego badania, i Komisji Europejskiej. Wszystkie zgromadzone informacje zostaną przedstawione zbiorczo tak, aby uniemożliwić ustalenie tożsamości respondentów, zgodnie ze wszystkimi mającymi zastosowanie przepisami o ochronie danych.