Zapraszamy osoby pracujące w podmiotach ochrony zdrowia na bezpłatne, wysokiej jakości szkolenia z zakresu efektywnego zarządzania w systemie ochrony zdrowia oraz na szkolenia z zakresu Hospital Based Health Technology Assessment. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój V. Wsparcie dla obszaru zdrowia…