Oferta Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. obejmuje:

Opracowania i usługi doradcze:

 • Studia wykonalności projektów inwestycyjnych – dla przedsiębiorstw i jednostek samorządowych;
 • Plany biznesowe dla potrzeb zarządzania przedsiębiorstwem lub w związku z zamierzonymi inwestycjami;
 • Plany restrukturyzacji przedsiębiorstw, analizy stanu i wycen wartości przedsiębiorstwa;
 • Analizy przygotowawcze dotyczące podjęcia projektu w formule PPP (Partnerstwa Publiczno Prywatnego);
 • Projekty – aplikacje w obszarze inwestycji środowiskowych, w tym w energetyce, w oparciu o odnawialne źródła energii;
 • Inne zagadnienia analityczne dotyczące podejmowania inwestycji rozwojowych w ramach innowacyjnych przedsięwzięć gospodarczych.

Pomoc w nawiązaniu kontaktów gospodarczych z przedsiębiorcami krajów Unii Europejskiej:

 • Usługi informacyjne, doradcze i szkoleniowe dotyczące prawa wspólnotowego, standaryzacji oraz zasad prowadzenia działalności gospodarczej w państwach członkowskich Unii Europejskiej;
 • Pomoc w poszukiwaniu zagranicznych partnerów do współpracy gospodarczej, handlowej i technologicznej;
 • Pomoc w zakresie udziału w zamówieniach publicznych w krajach UE;
 • Wsparcie w nawiązywaniu międzynarodowej współpracy przedsiębiorców, przygotowanie udziału przedsiębiorców w projektach rozwojowych i badawczych;
 • Wyszukiwanie potrzebnych technologii, wsparcie doradcze przy zawieraniu umów transferu technologii;
 • Organizację wizyt studyjnych, misji gospodarczych i spotkań kooperacyjnych dla przedsiębiorców i naukowców;

Pomoc w pozyskiwaniu środków na rozwijanie działalności gospodarczej:

 • Udzielanie aktualnych informacji na temat dostępności i przeznaczenia środków Unii Europejskiej;
 • Tworzenie wniosków o dofinansowanie projektów, pomoc przy ich realizacji i rozliczaniu według wymogów Komisji Europejskiej
 • Organizacja finansowania zewnętrznego ze środków europejskich bądź z funduszy instytucji finansowych – funduszy pożyczkowych, funduszy Venture Capital/Private Equity/Seed, sieci Aniołów Biznesu oraz banków;
 • przygotowanie spółek typu start-up/spin-off do pozyskania środków z rynku kapitałowego;

Wsparcie w zakresie wdrażania przedsięwzięć rozwojowych:

 • Zarządzanie projektami na zlecenie firm i instytucji;
 • Organizacja przedsięwzięć szkoleniowo-doradczych – wsparcie w zakresie przygotowania indywidualnego projektu dla firmy/instytucji, pozyskanie finansowania zewnętrznego, wdrażanie i obsługa projektów obejmująca koordynację projektu, realizacja całości działań projektowych oraz końcowe rozliczenie finansowe.
 • Szkolenia i warsztaty w zakresie tworzenia i zarządzania własna firmą oraz wdrażania innowacji i nowych technologii.
 • Wsparcie w przeprowadzeniu rekrutacji pracowników na wskazane stanowiska pracy (sporządzenie profilu kandydata, wyszukanie potencjalnych kandydatów, dokonanie oceny kompetencji zawodowych, sporządzanie raportów o kandydatach, organizacja spotkań z wybranymi kandydatami, wsparcie w formie treningu pracy na wskazanym stanowisku).
 • Kompleksowa obsługa firmy w zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami, w tym obniżania kosztów zatrudnienia związanych z obowiązkowymi wpłatami na PFRON.