W Module B budynku Dolnośląskiego Parku Technologicznego funkcjonuje Inkubator Technologiczny, który powstał z myślą o młodych firmach technologicznych z dużym potencjałem innowacyjności. Przedsiębiorcy realizujący swoje pomysły w Inkubatorze otrzymują pomoc w uruchomieniu i prowadzeniu firmy aż do momentu, w którym osiągną dojrzałość gospodarczą.

Inkubator jest miejscem działań wspierających tworzenie zrębów gospodarki opartej na wiedzy poprzez wzmacnianie możliwości przetrwania młodych przedsiębiorców do momentu, w którym osiągną dojrzałość gospodarczą.

Inkubator T-Parku oferuje pomoc w uruchomieniu i prowadzeniu firmy, szkoli, doradza i wspiera współpracę firm z placówkami naukowymi oraz ułatwia dostęp do środków finansowych i rynków międzynarodowych.

Oferta Inkubatora Technologicznego T-Parku:

 • preferencyjne warunki wynajmu nowoczesnej powierzchni biurowej dla nowopowstałych, innowacyjnych firm (wszystkie biura wyposażone w dostęp do internetu, część biur wyposażona w sprzęt komputerowy i meble biurowe!),
 • preinkubacja firm, wsparcie przy uruchamianiu działalności, tworzeniu strategii i biznes planów,
 • wsparcie przedsiębiorstw z sektora nowych technologii poprzez doradztwo, pomoc techniczną i finansową,
 • pomoc przy ubieganiu się o środki finansowe z funduszy Unii Europejskiej,
 • bardzo wysoki standard łaczy internetowych i telekomunikkacyjnych, bezpłatny internet 2 x 2 Mbs dla każdego rezydenta T-Parku,
 • kreowanie powiązań pomiędzy sferą naukową a firmami ulokowanymi w T-Parku,
 • zgromadzenie w jednym miejscu wyspecjalizowanych w działaniach innowacyjnych zasobów ludzkich, finansowych oraz instytucji otoczenia biznesu,
 • dostęp do instytucji otoczenia biznesu zlokalizowanych w budynku (m.in. fundusze pożyczkowe, kancelaria prawna, biuro rachunkowe)
 • wsparcie ośrodka Enterprise Europe Network oferującego m.in.:
  • informacje i doradztwo w zakresie funkcjonowania Rynku Wewnętrznego w obszarach:
   • prawa wspólnotowego,
   • finansowania przedsiębiorstw,
   • inicjatyw wspólnotowych i krajowych dotyczących badań i rozwoju,
   • analiz na temat danego kraju lub rynku,
   • przetargów publicznych instytucji europejskich,
   • wsparcie w rozwijaniu współpracy transgranicznej.
  • informacje i doradztwo w zakresie rozwoju innowacji poprzez wykorzystanie prac badawczych w przedsiębiorstwach
  • doradztwo i pośrednictwo z zakresu transferu technologii, oraz budowę współpracy pomiędzy podmiotami wspierającymi rozwój innowacji
  • stymulowanie rozwoju firm poprzez przykład i lepszy dostęp do innowacji
 • możliwość wynajmu części magazynowo-archiwalnej,
 • wsparcie w kontaktach z firmami zlokalizowanymi w innych parkach technologicznych w Polsce i Europie,
 • preferencyjne stawki wynajmu sal konferencyjnych,
 • preferencyjne stawki usług doradczych świadczonych przez DARR S.A. dla rezydentów T-Parku
 • preferencyjne warunki uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez DARR S.A.
 • dostęp do wielofunkcyjnych urządzeń biurowych (ksero, faks, skaner),
 • pełna obsługa administracyjna budynku w tym sprzątanie części wspólnych budynku, ochrona, monitoring,
 • bezpłatne miejsce parkingowe za każde wynajęte 50m2 powierzchni biurowej.