Cel Projektu: organizacja szkoleń specjalistycznych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi dla pracowników działów kadr z mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z obszaru Dolnego Śląska. Grupa docelowa i obszar realizacji: pracownicy działów kadr z mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z obszaru Dolnego…