Aktualności

Główna Aktualności Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego

Aktualności

Pierwsze wezwanie Akcjonariuszy Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. do złożenia akcji.

Pierwsze wezwanie Akcjonariuszy Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. do złożenia akcji Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2019 r. poz. 1798, ze…

Czytaj więcej

Jeśli działasz w branży modowej, nie może Cię zabraknąć podczas Torino FashionMatch 2020.

Zapraszamy na wirtualne spotkania B2B w ramach Torino FashionMatch 2020, 5-8 października 2020. (więcej…)

Czytaj więcej

Spotkania B2B dla przemysłu biotechnologicznego.

Zapraszamy do udziału w spotkaniach B2B podczas Kooperationsforum Biopolymere, 9 listopada 2020. (więcej…)

Czytaj więcej

Jeśli działasz w branży modowej, nie może Cię zabraknąć podczas Torino FashionMatch 2020.

Zapraszamy na wirtualne spotkania B2B w ramach Torino FashionMatch 2020, 5-8 października 2020. (więcej…)

Czytaj więcej

Informacja dla Akcjonariuszy.

W dniu 25 czerwca 2020 r., stosownie do przepisu Art. 1 pkt.8 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2019 r. poz. 1798, ze zmianami z Dz.U…

Czytaj więcej

Jak zadbać o relacje i radzić sobie w trudnych rozmowach z Klientem – zaproszenie do udziału w webinarium!

Bezpłatne szkolenie pn. „Obsługa trudnego klienta w nowej rzeczywistości – jak zadbać o relacje   i radzić sobie w trudnych rozmowach ”, Szczawno-Zdrój, 28.05.2020r. (więcej…)

Czytaj więcej

Informacja dla Akcjonariuszy.

W dniu 17 marca 2020 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie o wpisaniu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian w treści statutu Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A uchwalonych przez Walne Zgromadzenie…

Czytaj więcej

Informacja dla Akcjonariuszy.

W dniu 17 stycznia 2020 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie o wpisaniu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego obniżenia kapitału zakładowego Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A z kwoty 9.790.000,00 zł do…

Czytaj więcej

Zdrowe Zarządzanie

Zapraszamy osoby pracujące w podmiotach ochrony zdrowia na bezpłatne, wysokiej jakości szkolenia z zakresu efektywnego zarządzania w systemie ochrony zdrowia oraz na szkolenia z zakresu Hospital Based Health Technology Assessment. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój V. Wsparcie dla obszaru zdrowia…

Czytaj więcej

Nowe Kwalifikacje Szansą na Zatrudnienie

projekt nr RPDS.10.04.01-02-0020/17 Od 5 sierpnia 2019 roku w związku z dużym zainteresowaniem projektem „Nowe kwalifikacje szansą na zatrudnienie" zgodnie z zapisami w Regulaminie projektu zawieszamy rekrutację do projektu tj. przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych, w celu realizacji dotychczas zaplanowanych wsparć doradczo…

Czytaj więcej