Lista rankingowa.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż proces rekrutacji do warsztatów edukacyjnych dla szkół realizowanych w ramach zadania publicznego pn. „Energetycznie Efektywniejszy Dolny Śląsk”, został zakończony. Poniżej przestawiamy listę wniosków szkół które otrzymały pozytywną ocenę formalną oraz merytoryczną.

Lista rankingowa – warsztaty edukacyjne dla szkół

Realizatorem zadania publicznego pn. „Energetycznie Efektywniejszy Dolny Śląsk”, prowadzonego na terenie województwa dolnośląskiego, jest Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Szczawnie-Zdroju.

Zadanie publiczne pn. „Energetycznie Efektywniejszy Dolny Śląsk” jest realizowane na podstawie Umowy nr DG-G/12/2021 o realizacje zadania publicznego, o którym mowa w art. 16 ust. 1 Ustawy z dnia 24.04.2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) z dnia 31.05.2021r.