Rusza nowy projekt edukacyjno-informacyjny dotyczący efektywności energetycznej!

Zadanie publiczne finansowane ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ma przyjemność poinformować Państwa, iż od dnia 1 czerwca 2021 roku rozpoczęła realizację zadania publicznego pn. „Energetycznie efektywniejszy Dolny Śląsk finansowanego ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego.

Ramy czasowe: 01.06.2021 – 15.12.2021

Głównym celem zadania publicznego jest upowszechnienie wiedzy wśród dzieci, młodzieży szkolnej oraz społeczności z terenu Dolnego Śląska, która będzie prowadzić do zwiększenia  świadomości i nabycia pożądanych umiejętności oraz zachowań na rzecz efektywności energetycznej.

Cel ten zostanie zrealizowany poprzez organizację i przeprowadzenie:

  • 20 warsztatów dla uczniów szkół podstawowych o tematyce efektywności energetycznej;
  • konkursu plastycznego dla uczniów szkół podstawowych klas IV-VI pn. „SaveEnergy” o tematyce gospodarowania energią;
  • konkursu plastycznego dla uczniów szkół podstawowych klas VII-VIII oraz średnich pn. „EKOlogiczni w szkole” na projekt naklejki ściennej o tematyce oszczędzania wody, energii oraz ciepła;
  • kampanii społecznej/informacyjnej nt. problemów dot. efektywności energetycznej;
  • wojewódzkiego hackathonu EnergeticHon, skierowanego do uczniów szkół średnich z województwa dolnośląskiego.

Kontakt:

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój
Osoba do kontaktu: Karolina Sobocińska, Tomasz Pająk, Marek Urbański
Tel.: 74 648 04 37, 74 648 04 45, 74 648 04 47
e-mail: karolina.sobocinska@darr.pl , tomasz.pajak@darr.pl , marek.urbanski@darr.pl