Rusza nabór na warsztaty dotyczących efektywności energetycznej dla uczniów szkół podstawowych z terenu woj. dolnośląskiego.

 

Czy Twoja szkoła chce otrzymać bezpłatne i wyjątkowe warsztaty dotyczące efektywności energetycznej?

Chcesz, aby uczniowie Twojej szkoły zrozumieli czym jest efektywność energetyczna?

Jeśli odpowiedź na powyższe pytania brzmi – „tak”,

to nasze warsztaty są dla Ciebie i uczniów Twojej szkoły!

W imieniu Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., realizatora zadania publicznego pn. „Energetycznie Efektywniejszy Dolny Śląsk”, serdecznie zapraszamy szkoły podstawowe z terenu Dolnego Śląska do udziału w naborze na warsztaty dotyczące efektywności energetycznej, które odbędą się w okresie wrzesień / listopad 2021.

Do kogo są skierowane warsztaty?

Warsztaty dotyczące efektywności energetycznej to warsztaty edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży w wieku od 9 do 12 lat (uczniów klas IV-VI szkół podstawowych). Warsztaty nie obejmują dzieci przedszkolnych oraz dzieci z klas I-III oraz VII-VIII.

Kto może się zgłosić do udziału w warsztatach?

Zgłaszającym do udziału w warsztatach może być placówka szkolna, tj. publiczna lub niepubliczna szkoła podstawowa z terenu Województwa Dolnośląskiego, posiadająca wpis do ewidencji prowadzonej przez JST.

Jak przebiegają warsztaty?

Zajęcia podzielone są na trzy główne części, które obejmują następujące zagadnienia:

– Przyczyny zmian klimatu,

– Skutki zmian klimatu

– Rozwiązania.

Wprowadzeniem do tematu efektywności energetycznej będzie omówienie kwestii związanych z działalnością człowieka i spowodowanych jego działalnością zmian klimatycznych. W dalszej części prowadzący będzie starać się wypracować inny sposób postrzegania zmian klimatu, a mianowicie nie jako nadchodzącego zagrożenia, ale wyzwania dla nas wszystkich. Uczestnictwo w warsztatach pozwoli nauczyć się myślenia przyczynowo-skutkowego w aspekcie zmian klimatycznych oraz myślenia o efektywności energetycznej, nie tylko jako o sposobie oszczędzania zasobów, lecz jako o sposobie walki ze zmianami klimatu. Uczniowie mogą się dowiedzieć, że kreatywne, innowacyjne pomysły pomogą ludziom żyć wygodnie i dostanie z neutralnym wpływem na klimat.

W części warsztatowej, uczniowie w zespołach pracować będą nad zwiększeniem efektywności swoich domów oraz nad myśleniem przyczynowo-skutkowym decyzji podejmowanych każdego dnia w odniesieniu do zmian klimatu. W tym celu wykorzystane zostaną m.in. kalambury czy puzzle.

Jaki jest termin naboru na warsztaty?

Termin naboru na warsztaty trwa od 6 do 17 września 2021r.

W jaki sposób zgłosić się do naboru?

Zapisy na warsztaty odbywają za pośrednictwem FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO. Skan formularza zgłoszeniowego, wypełnionego oraz podpisanego przez osobę upoważnioną należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: karolina.sobocińska@darr.pl.

Szczegółowe zasady rekrutacji i uczestnictwa w warsztatach dotyczących efektywności energetycznej określa REGULAMIN.

Kontakt w sprawie naboru na warsztaty:

Karolina Sobocińska, tel. 74 648 04 37, karolina.sobocinska@darr.pl

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa!!!

Zadanie publiczne finansowane ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego.