Ogłoszenie wszczynające postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu-Prezesa Zarządu Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Szczawnie Zdroju.

  1. Ogłoszenie postępowanie kwalifikacyjne Prezes Zarządu DARR S.A.
  2. Załącznik 1 do Ogłoszenia Kwestionariusz Prezes Zarządu DARR S.A. (PDF)
  3. Załącznik 1 do Ogłoszenia Kwestionariusz Prezes Zarządu DARR S.A. (WORD)
  4. Załącznik do kwestionariusza – klauzula informacyjna
  5. Regulamin postępowania kwalifikacyjnego DARR S.A.
  6. Załącznik nr 1 do Regulaminu Oświadczenie poufności
  7. Załącznik nr 2 do Regulaminu Karta weryfikacyjna kandydata na Prezesa Zarządu
  8. Załącznik nr 3 do Regulaminu Arkusz oceny indywidualnej kandydata
  9. Załącznik nr 4 do Regulaminu Arkusz oceny zbiorczej kandydata