W dniu 1 marca 2021 r. z mocy prawa wygasła moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych w formie materialnej. Z tą samą datą tj. z dniem 1 marca 2021 r. moc prawną uzyskują zapisy w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy. Od tego dnia za akcjonariusza spółki uznaje się osobę wpisaną do rejestru akcjonariuszy.

Podmiotem prowadzącym Rejestr akcjonariuszy Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A jest Biuro Maklerskie Banku PKO BP.

Zasady obsługi akcjonariuszy w ramach funkcjonalności rejestru zostały określone w Regulaminie rejestru akcjonariuszy w Biurze Maklerskim PKO Banku Polskiego, udostępnionym  na witrynie internetowej PKO BP BM pod adresem. www.bm.pkobp.pl/era/.  Ponadto w celu uzyskania dostępu do Regulaminu oraz informacji dotyczących funkcjonowania rejestru akcjonariusze mogą skorzystać  z klawisza „Rejestr akcjonariuszy” udostępnionego na stronie głównej PKO BP BM

(link https://www.bm.pkobp.pl/).

Na wyżej wskazanej  stronie, oprócz wspominanego Regulaminu, akcjonariusze znajdą informacje o zakresie czynności wykonywanych na rzecz akcjonariuszy przez PKO BP BM w związku z prowadzaniem rejestru, a także informacje dotyczące lokalizacji Punktów Obsługi Klienta PKO BP BM, w których akcjonariusze będą mogli zostać obsłużeni w związku z prowadzonym rejestrem.

Dodatkowo strona zawiera, między innymi:

  1. informacje o funkcjonalności aplikacji eRA z perspektywy akcjonariusza
  2. sekcje pytań i odpowiedzi, gdzie akcjonariusze znajdą informacje podzielone tematycznie między innymi w zakresie:
  • sposobu zmiany danych osobowych i kontaktowych, czy możliwości udzielenia zgody na komunikacje elektroniczną z PKO BP BM i Spółką
  • zakresu wymaganych dokumentów przy zbyciu/ darowiźnie / spadku akcji zapisanych w rejestrze akcjonariuszy
  • sposobach powiadamiania przez PKO BP BM o dokonanych wpisach
  • informacje o tym czym jest wyciąg z rejestru akcjonariuszy czy też świadectwo rejestrowe
  • informacji o możliwych powodach problemów z logowaniem do aplikacji eRA czy o zajęciach komorniczych

Dodatkowo ww. zestaw informacji, wraz z opisem aktualnej funkcjonalności eRA (perspektywa Akcjonariusz)  jest dostępny w aplikacji eRA pod klawiszem „pomoc”.