PL EN

Informacja dla Akcjonariuszy

4 marca 2021

W dniu 1 marca 2021 r. z mocy prawa wygasła moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych w formie materialnej. Z tą samą datą tj. z dniem 1 marca 2021 r. moc prawną uzyskują zapisy w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy. Od tego dnia za akcjonariusza spółki uznaje się osobę wpisaną do rejestru akcjonariuszy.

Podmiotem prowadzącym Rejestr akcjonariuszy Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A jest Biuro Maklerskie Banku PKO BP.

Zasady obsługi akcjonariuszy w ramach funkcjonalności rejestru zostały określone w Regulaminie rejestru akcjonariuszy w Biurze Maklerskim PKO Banku Polskiego, udostępnionym  na witrynie internetowej PKO BP BM pod adresem. www.bm.pkobp.pl/era/.  Ponadto w celu uzyskania dostępu do Regulaminu oraz informacji dotyczących funkcjonowania rejestru akcjonariusze mogą skorzystać  z klawisza „Rejestr akcjonariuszy” udostępnionego na stronie głównej PKO BP BM

(link https://www.bm.pkobp.pl/).

Na wyżej wskazanej  stronie, oprócz wspominanego Regulaminu, akcjonariusze znajdą informacje o zakresie czynności wykonywanych na rzecz akcjonariuszy przez PKO BP BM w związku z prowadzaniem rejestru, a także informacje dotyczące lokalizacji Punktów Obsługi Klienta PKO BP BM, w których akcjonariusze będą mogli zostać obsłużeni w związku z prowadzonym rejestrem.

Dodatkowo strona zawiera, między innymi:

 1. informacje o funkcjonalności aplikacji eRA z perspektywy akcjonariusza
 2. sekcje pytań i odpowiedzi, gdzie akcjonariusze znajdą informacje podzielone tematycznie między innymi w zakresie:
 • sposobu zmiany danych osobowych i kontaktowych, czy możliwości udzielenia zgody na komunikacje elektroniczną z PKO BP BM i Spółką
 • zakresu wymaganych dokumentów przy zbyciu/ darowiźnie / spadku akcji zapisanych w rejestrze akcjonariuszy
 • sposobach powiadamiania przez PKO BP BM o dokonanych wpisach
 • informacje o tym czym jest wyciąg z rejestru akcjonariuszy czy też świadectwo rejestrowe
 • informacji o możliwych powodach problemów z logowaniem do aplikacji eRA czy o zajęciach komorniczych

Dodatkowo ww. zestaw informacji, wraz z opisem aktualnej funkcjonalności eRA (perspektywa Akcjonariusz)  jest dostępny w aplikacji eRA pod klawiszem „pomoc”.

Piąte wezwanie Akcjonariuszy Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. do złożenia akcji.

20 października 2020

Piąte wezwanie
Akcjonariuszy Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
do złożenia akcji

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2019 r. poz. 1798, ze zmianami z Dz.U z 2020 r. poz. 875), w celu wykonania dyspozycji zawartej w Art.328, Art.3281 – Art.32815 znowelizowanego Kodeksu spółek handlowych Zarząd Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczawnie – Zdroju wzywa wszystkich Akcjonariuszy Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. posiadających papierowe dokumenty własności akcji DARR S.A (dokumenty akcji bądź odcinki zbiorowe akcji) do złożenia ich w siedzibie Spółki, celem ich przekształcenia w formę elektroniczną.

Dokumenty należy składać w sekretariacie DARR S.A. pod adresem ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno – Zdrój, w dniach roboczych w godz. 730 – 1530.

Złożenie dokumentów akcji (odcinków zbiorowych akcji) odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem.

Informacja dla Akcjonariuszy.

29 września 2020

W dniu 24 września 2020 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie o wpisaniu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany treści §10 Statutu DARR S.A, zgodnie z uchwałą nr 19/2020 Walnego Zgromadzenia DARR S.A z dnia 25 czerwca 2020 r. Aktualna treść statutu znajduje się w sekcji Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce pn. Statut DARR S.A.

Czwarte wezwanie Akcjonariuszy Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. do złożenia akcji.

23 września 2020

Czwarte wezwanie
Akcjonariuszy Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
do złożenia akcji

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2019 r. poz. 1798, ze zmianami z Dz.U z 2020 r. poz. 875), w celu wykonania dyspozycji zawartej w Art.328, Art.3281 – Art.32815 znowelizowanego Kodeksu spółek handlowych Zarząd Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczawnie – Zdroju wzywa wszystkich Akcjonariuszy Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. posiadających papierowe dokumenty własności akcji DARR S.A (dokumenty akcji bądź odcinki zbiorowe akcji) do złożenia ich w siedzibie Spółki, celem ich przekształcenia w formę elektroniczną.

Dokumenty należy składać w sekretariacie DARR S.A. pod adresem ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno – Zdrój, w dniach roboczych w godz. 7:30 – 15:30.

Złożenie dokumentów akcji (odcinków zbiorowych akcji) odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem.

Trzecie wezwanie Akcjonariuszy Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. do złożenia akcji.

1 września 2020

Trzecie wezwanie
Akcjonariuszy Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
do złożenia akcji

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2019 r. poz. 1798, ze zmianami z Dz.U z 2020 r. poz. 875), w celu wykonania dyspozycji zawartej w Art.328, Art.3281 – Art.32815 znowelizowanego Kodeksu spółek handlowych Zarząd Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczawnie – Zdroju wzywa wszystkich Akcjonariuszy Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. posiadających papierowe dokumenty własności akcji DARR S.A (dokumenty akcji bądź odcinki zbiorowe akcji) do złożenia ich w siedzibie Spółki, celem ich przekształcenia w formę elektroniczną.

Dokumenty należy składać w sekretariacie DARR S.A. pod adresem ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno – Zdrój, w dniach roboczych w godz. 730 – 1530.

Złożenie dokumentów akcji (odcinków zbiorowych akcji) odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem.

Drugie wezwanie Akcjonariuszy Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. do złożenia akcji.

5 sierpnia 2020

Drugie wezwanie
Akcjonariuszy Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
do złożenia akcji

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2019 r. poz. 1798, ze zmianami z Dz.U z 2020 r. poz. 875), w celu wykonania dyspozycji zawartej w Art.328, Art.3281 – Art.32815 znowelizowanego Kodeksu spółek handlowych Zarząd Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczawnie – Zdroju wzywa wszystkich Akcjonariuszy Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. posiadających papierowe dokumenty własności akcji DARR S.A (dokumenty akcji bądź odcinki zbiorowe akcji) do złożenia ich w siedzibie Spółki, celem ich przekształcenia w formę elektroniczną.

Dokumenty należy składać w sekretariacie DARR S.A. pod adresem ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno – Zdrój, w dniach roboczych w godz. 730 – 1530.

Złożenie dokumentów akcji (odcinków zbiorowych akcji) zostanie potwierdzone pisemnym pokwitowaniem.

Pierwsze wezwanie Akcjonariuszy Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. do złożenia akcji.

16 lipca 2020

Pierwsze wezwanie
Akcjonariuszy Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
do złożenia akcji

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2019 r. poz. 1798, ze zmianami z Dz.U z 2020 r. poz. 875), w celu wykonania dyspozycji zawartej w Art.328, Art.3281 – Art.32815 znowelizowanego Kodeksu spółek handlowych Zarząd Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczawnie – Zdroju wzywa wszystkich Akcjonariuszy Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. posiadających papierowe dokumenty własności akcji DARR S.A (dokumenty akcji bądź odcinki zbiorowe akcji) do złożenia ich w siedzibie Spółki, celem ich przekształcenia w formę elektroniczną.

Dokumenty należy składać w sekretariacie DARR S.A. pod adresem ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno – Zdrój, w dniach roboczych w godz. 730 – 1530.

Złożenie dokumentów akcji (odcinków zbiorowych akcji) odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem.

Informacja dla Akcjonariuszy.

1 lipca 2020

W dniu 25 czerwca 2020 r., stosownie do przepisu Art. 1 pkt.8 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2019 r. poz. 1798, ze zmianami z Dz.U z 2020 r. poz. 875), w celu wykonania dyspozycji zawartej w Art.3281 § 5 znowelizowanego Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczawnie-Zdroju powzięło uchwałę nr 15/2020, w której wybrało Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółkę Akcyjną – Biuro Maklerskie jako podmiot, któremu DARR S.A powierzy zadanie utworzenia oraz prowadzenia rejestru Akcjonariuszy DARR S.A.

Informacja dla Akcjonariuszy.

25 marca 2020

W dniu 17 marca 2020 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie o wpisaniu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian w treści statutu Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A uchwalonych przez Walne Zgromadzenie DARR S.A w dniu 20 grudnia 2019r. (uchwała nr 03/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r., zaprotokołowana w Akcie Notarialnym Repertorium A nr 5818/2019 sporządzonym przez Notariusza Marię Dębską-Gnat prowadzącą Kancelarię Notarialną w Wałbrzychu przy ul.Konopnickiej 14)

W związku z powyższym zmianie ulega treść niżej wymienionych postanowień Statutu DARR S.A :

 • §5, §6, §10, §15 ust.2, §17, §20, §23 ust.1, §23 ust.2, §23 ust.4, §25, §26, §27, §28, §29, §30, §31, §32, §36, §38, §39

Jednolity tekst Statutu DARR S.A uwzględniający zmiany uchwalone w dniu 20 grudnia 2020 r. został opublikowany w strefie Bip (Biuletyn Informacji Publicznej) witryny www.darr.pl w zakładce: Statut DARR S.A.

Informacja dla Akcjonariuszy.

5 lutego 2020

W dniu 17 stycznia 2020 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie o wpisaniu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego obniżenia kapitału zakładowego Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A z kwoty 9.790.000,00 zł do kwoty 9.470.000,00 zł, to jest obniżenia kapitału zakładowego o wartość nominalną umorzonych 320 akcji Spółki, które DARR S.A nabyła celem ich umorzenia na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia DARR S.A nr 16/2016 z dnia 31 maja 2016r.

Umorzenie akcji oraz odpowiednie obniżenie kapitału zakładowego nastąpiło na podstawie przepisów art. 363 § 5 kodeksu spółek handlowych, w trybie wynikającym z tych przepisów.

W związku z powyższym zmianie ulega treść §8 Statutu DARR S.A, który przyjmuje następujące brzmienie:

§8

Kapitał zakładowy spółki wynosi dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy złotych (9.470.000,00 zł) i dzieli się na dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt (9 470 ) akcji imiennych podzielonych następująco :

 • 915 akcji imiennych serii A po jeden tysiąc złotych każda akcja
 • 153 akcje imienne serii B po jeden tysiąc złotych każda akcja
 • 460 akcji imiennych serii C po jeden tysiąc złotych każda akcja
 • 677 akcji imiennych serii D po jeden tysiąc złotych każda akcja
 • 500 akcji imiennych serii E po jeden tysiąc złotych każda akcja
 • 1000 akcji imiennych serii F po jeden tysiąc złotych każda akcja
 • 200 akcji imiennych serii G po jeden tysiąc złotych każda akcja
 • 400 akcji imiennych serii H po jeden tysiąc złotych każda akcja
 • 5 165 akcji imiennych serii I po jeden tysiąc złotych każda akcja

Jednolity tekst statutu DARR S.A po zmianie zarejestrowanej w KRS w dniu 17 stycznia znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce STATUT SPÓŁKI.

O Agencji

DARR S.A zarządza Dolnośląskim Parkiem Technologicznym T-Park.

Kontakt

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno-Zdrój
tel. (74) 648 04 00
fax. (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl

NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. – pt. 7.30 – 15.30

Do góry