Rusza kolejna runda inwestycji w innowacyjne firmy w ramach projektu T-Park Kapitał dla Innowacji.

Wznowiono nabór do projektu „T-Park. Kapitał dla Innowacji”

Celem Projektu T-Park. Kapitał dla Innowacji jest wspieranie innowacyjnych przedsięwzięć o charakterze biznesowym poprzez komercjalizację nowatorskich pomysłów.

Projekt T-Park. Kapitał dla Innowacji jest naturalnym rozwinięciem misji i celów Dolnośląskiego Parku Technologicznego T-Park, realizowanych m.in. poprzez tworzenie warunków do powstawania i rozwoju przedsiębiorstw, których domeną jest komercjalizacja osiągnięć naukowych wykorzystujących nowoczesne technologie, adaptujących wyniki prac laboratoryjnych i przyciągających venture capital.

Do współpracy w ramach Projektu zapraszamy przedsiębiorców oraz autorów innowacyjnych pomysłów, którzy poszukują kapitału na ich realizację. Najlepsze koncepcje biznesowe otrzymają nie tylko wsparcie kapitałowe (poprzez objecie udziałów), ale również merytoryczne – od momentu tworzenia wizji poprzez analizę potencjału, stworzenie biznesplanu, pomoc w założeniu firmy i jej prowadzeniu, pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania, aż do wyjścia z inwestycji.

W ramach Projektu DARR S.A. może objąć w powstającej spółce udziały lub akcje wyłącznie w ilości dającej mniej niż 50% kapitału zakładowego tej spółki. Wartość tych udziałów nie może być większa niż równowartość 200 tys. euro.

Powoływane w ramach projektu spółki nie są wiązane formalnymi wymogami dotyczącymi rodzaju wydatków, na jakie może zostać przeznaczony otrzymany kapitał. Przeznaczeniem wkładu kapitałowego w powstałej spółce jest rozwój firmy, np. zakup środków trwałych, prace badawcze, promocja produktu czy przedsięwzięcia. Nie ma w tym aspekcie jednak narzuconego katalogu wydatków kwalifikujących czy niekwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu:
Marek Urbański
tel: 74 64 80 447
e-mail: marek.urbanski@darr.pl

Dokumenty do pobrania: https://www.darr.pl/akcelerator-innowacji-t-park/