W ramach Inkubatora Włączenia Społecznego poszukiwane są innowacyjne, kreatywne pomysły rozwiązujące problemy w zakresie wykluczenia i włączenia społecznego.

Czym jest włączenie społeczne i jakie innowacje są poszukiwane?

Włączenie społeczne to proces integracji, włączania jednostek lub grup do aktywnego i równego życia w społeczeństwie. Poszukiwane są więc innowacje społeczne, które wspierają rozwiązanie problemów osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub wykluczonych społecznie.

Kto może się do nas zgłosić?

Każdy, kto ma pomysł na innowację społeczną z obszaru włączenia społecznego – z terenu całego kraju!:

 • osoby fizyczne
 • instytucje publiczne
 • podmioty ekonomii społecznej
 • organizacje pozarządowe
 • przedsiębiorstwa prywatne
 • partnerstwa

Jak oceniamy innowacyjność?

Poszukiwane są rozwiązani innowacyjne w skali kraju, czyli takie, które są zupełnie nowe albo takich, które w istotny sposób usprawniają już wykorzystywane rozwiązania.

Dlaczego warto wziąć udział w projekcie „Inkubator Włączenia Społecznego”?

 • szanse na opracowanie, sprawdzenie oraz wdrożenie swojego autorskiego rozwiązania
 • umożliwiamy eksperymentowanie w bezpiecznym środowisku, przy wsparciu opiekunów innowacji
 • budujemy i sieciujemy środowisko kreatywnych osób, zaangażowanych w rozwój innowacji społecznych i zmianę społeczną
 • akceptujemy ryzyko wpisane w ideę testowania nowych rozwiązań, nie musisz obawiać się porażki czy niepowodzenia
 • skupiamy się na efektach innowacji i tak też ją rozliczymy (bez dokumentów księgowych)
 • finansujemy 100% kosztów opracowania i testowania innowacji (grant do 100 tys. zł).

 

NABÓR TRWA od 15 marca 2021 r. do wyczerpania alokacji.

Zgłoś się już dziś!

 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Partner Projektu

17 862 69 64

agnieszka.zanczak@frdl.rzeszow.pl

 

Więcej informacji:

www.rops.krakow.pl