08.12.2021 r

Warsztaty z zakresu efektywności energetycznej realizowane były w ramach zadania publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, w ramach projektu „Energetycznie Efektywniejszy Dolny Śląsk”, realizowanego przez Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. (DARR S.A.). Warsztaty odbyły się w 20 wybranych szkołach Dolnego Śląska. Do udziału w projekcie zaproszono głównie szkoły z gmin wiejskich lub miejskich do 20 tysięcy mieszkańców oraz takie w których nie prowadzone były dotychczas kampanie prośrodowiskowe wśród dzieci.

Celem warsztatów było przybliżenie uczniom zagadnień związanych z różnymi aspektami efektywności energetycznej. Inicjatorem warsztatów i autorem metodologii jest Pan Tomasz Pająk, który jest Specjalistą ds. Inicjatyw Gospodarczych w DARR S.A. Pan Tomasz od prawie 10 lat zajmuje się promowaniem wiedzy dotyczącej zmian klimatu wśród uczniów, studentów, pracowników naukowych oraz młodych firm.

Warsztaty podzielone zostały na 4 części poświęcone następującym zagadnieniom:

 1. Przyczyny zmian klimatu
 2. Skutki zmian klimatu
 3. Rozwiązania
 4. Efektywność energetyczna

W trakcie warsztatów uczniowie poznawali nie tylko teoretyczne aspekty takich kwestii jak pogoda/klimat, efekt cieplarniany, ekstremalne zjawiska pogodowe, paliwa kopalne czy SMOG, ale również samodzielnie ćwiczyli myślenie przyczynowo-skutkowe na przykładzie negatywnych skutków zmian klimatycznych, uczyli rozpoznawać się etykiety energetyczne znajdujące się na urządzeniach elektrycznych oraz analizowali przekroje budynków wyszukując elementy konstrukcyjne i wyposażenia – wpływające na efektywność energetyczną obiektów.

Warsztaty w liczbie 40 godzin lekcyjnych odbyły się w następujących szkołach:

– Szkoła Podstawowa im. M. Krasickiej w Węglińcu

– PSP im. J. Korczaka w Jugowicach

– Szkoła Podstawowa nr 1 im. T. Kościuszki w Szklarskiej Porębie

– Szkoła Podstawowa w Jeżowie Sudeckim

– Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Twardowskiego w Dąbiu

– Szkoła Podstawowa w Chwalibożycach

– Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tkaczy Śląskich w Kamiennej Górze

– Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Kostomłotach

– Szkoła Podstawowa w Radziądzu

– Szkoła Podstawowa we Wróblińcu

– ZSP im. „Na Bursztynowym Szlaku” w Lewinie Kłodzkim

– ZSP w Mirkowie

– PSP nr 6 im. Aleksandra Kamieńskiego w Wałbrzychu

– Szkoła Podstawowa im. M. Skłodowskiej-Curie w Wilczycach

– Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radwanicach

– Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Wałbrzychu

– Szkoła Podstawowa nr 2 w Kątach Wrocławskich

– Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wambierzycach

– Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy

– Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie

 

W warsztatach udział wzięło ponad 400 uczniów klas IV – VI.

Projekt Energetycznie efektywniejszy Dolny Śląsk realizowany jest przez DARR S.A.

Zadanie publiczne finansowane ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego.

____________________________________________________

15.11.2021 r

W dniu 15 listopada 2021r. w Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej konkursu plastycznego pn. „EKOlogiczni w szkole” realizowanego w ramach  zadania publicznego pn. „Energetycznie Efektywniejszy Dolny Śląsk”.

I. Zadaniem Komisji Konkursowej było:

– ocena nadesłanych prac

– opracowanie werdyktu końcowego

II. Podczas oceniania prac Komisja Konkursowa brała pod uwagę następujące kryteria:

– spójność pomysłu z tematem konkursu,

– oryginalność pomysłu,

– czytelność przekazu.

III. Celem konkursu było zwiększanie świadomości energetycznej, w szczególności w zakresie

racjonalnego wykorzystywania energii w domach, a także oszczędzania energii w życiu codziennym

wśród mieszkańców Dolnego Śląska.

IV. W terminie 18.10 – 07.11.2021 na Konkurs pn. „EKOlogiczni w szkole” nadesłane zostały 23 prace z 10 placówek oświatowych.

V. Komisja dokonała analizy prac konkursowych zgodnie z przyjętymi w regulaminie kryteriami.

Decyzją Komisji Konkursowej przyznano I, II, III miejsce:

Katarzyna Jokiel – I nagroda (Zespół Szkół nr 3 im. Kombatantów RP w Dzierżoniowie)

Amelia Chaszczewicz – II nagroda (PSP nr 5 im. Bolka I Świdnickiego w Strzelinie)

Michał Kurek – III nagroda (PSP nr 5 im. Bolka I Świdnickiego w Strzelinie)

Gratulujemy wszystkim uczestnikom pięknych i kreatywnych prac plastycznych!!!

_________________________________________________

15.11.2021 r

W dniu 13 listopada 2021r. odbyło się w trybie zdalnym posiedzenie Komisji Konkursowej konkursu pn. „Kampania Społeczna – Radio” realizowanego w ramach  zadania publicznego pn. „Energetycznie Efektywniejszy Dolny Śląsk” finansowanego ze środków Województwa Dolnośląskiego w składzie:

 1. Przewodniczący Komisji: Tomasz Pająk – pracownik DARR SA
 2. Członek Komisji: Karolina Sobocińska – pracownik DARR SA
 3. Członek Komisji: Aleksandra Szczepaniak – ekspert ds. wystąpień publicznych, WeDo Academy

I. Zadaniem Komisji Konkursowej było:

– ocena nadesłanych prac w określonych technikach

– opracowanie werdyktu końcowego

II. Podczas oceniania prac Komisja Konkursowa brała pod uwagę następujące kryteria:

– spójność pomysłu z tematem konkursu,

– oryginalność pomysłu,

– czytelność przekazu,

– realność wykonania spotu w warunkach studyjnych.

III. Celem Konkursu pn. „Kampania Społeczna – Radio” było zwiększenie świadomości energetycznej, w szczególności w zakresie racjonalnego wykorzystywania energii w domach, a także oszczędzania energii w życiu codziennym wśród mieszkańców Dolnego Śląska.

IV. Komisja dokonała analizy prac konkursowych zgodnie z przyjętymi w regulaminie kryteriami. Decyzją Komisji Konkursowej przyznano I, II, III miejsce:

 

I nagroda (Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Orła Białego – Wałbrzych): Lena Janus, Bartosz Gąsiorowski, Adam Gąsiorowski – 104 pkt

II nagroda (Zespół Szkół Rzemiosła Artystycznego im. S. Wyspiańskiego – Jelenia Góra): Wiktoria Łuczak, Natalia Wilczyńska, Jakub Maresz – 98 pkt

III nagroda (Szkoła Podstawowa „Zielona Szkoła” – Lubin): Dominik Konieczny, Malina Lerch, Natan Wołowski-Witkowicz  – 97 pkt

_____________________________________________

15.11.2021 r

W dniu 10 listopada 2021r. w Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej konkursu pn. „Kampania Społeczna – Film” realizowanego w ramach zadania publicznego pn. „Energetycznie Efektywniejszy Dolny Śląsk” finansowanego ze środków Województwa Dolnośląskiego w składzie:

 1. Przewodniczący Komisji: Tomasz Pająk – pracownik DARR SA
 2. Członek Komisji: Karolina Sobocińska – pracownik DARR SA (udział w posiedzeniu w trybie zdalnym)
 3. Członek Komisji: Piotr Marcjasz – reżyser, realizator filmowy, kamerzysta (udział w posiedzeniu w trybie zdalnym)

 

I. Zadaniem Komisji Konkursowej było:

– ocena nadesłanych prac w określonych technikach

– opracowanie werdyktu końcowego

II. Podczas oceniania prac Komisja Konkursowa brała pod uwagę następujące kryteria:

– spójność pomysłu z tematem konkursu,

– oryginalność pomysłu,

– czytelność przekazu,

– dostosowanie sposobu przekazu do kanału jakim będzie dystrybuowany,

– realność wykonania filmu.

III. Celem Konkursu pn. „Kampania Społeczna – Film” było zwiększenie świadomości energetycznej, w szczególności w zakresie racjonalnego wykorzystywania energii w domach, a także oszczędzania energii w życiu codziennym wśród mieszkańców Dolnego Śląska.

IV. Komisja dokonała analizy prac konkursowych zgodnie z przyjętymi w regulaminie kryteriami. Decyzją Komisji Konkursowej przyznano I, II, III miejsce:

 

I nagroda (Szkoła Podstawowa nr 2 – Kąty Wrocławskie): Michał Ziemiński, Zofia Rewaj, Jakub Kramek – 136 pkt

II nagroda (Zespół Szkół Rzemiosła Artystycznego im. S. Wyspiańskiego – Jelenia Góra): Nadia Rogacka, Julia Skierewska, Kamil Rżany – 91 pkt

III nagroda (Zespół Szkół Rzemiosła Artystycznego im. S. Wyspiańskiego – Jelenia Góra): Emilia Kapczyńska, Szymon Barański – 90 pkt

_________________________________________________________

27.10.2021 r

W dniu 22 października 2021r. w Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej konkursu plastycznego pn. „Kampania Społeczna – Plakat” realizowanego w ramach zadania publicznego pn. „Energetycznie Efektywniejszy Dolny Śląsk” finansowanego ze środków Województwa Dolnośląskiego w składzie:

 1. Przewodniczący Komisji: Karolina Sobocińska – pracownik DARR SA
 2. Członek Komisji: Tomasz Pająk – pracownik DARR SA
 3. Członek Komisji: Barbara Olejarczyk – Artysta plastyk, Dyrektor artystyczny firmy Krzyżówka

 

 1. Zadaniem Komisji Konkursowej było:

  – ocena nadesłanych prac w określonych technikach

  – opracowanie werdyktu końcowego

 2. Podczas oceniania prac Komisja Konkursowa brała pod uwagę następujące kryteria:

– spójność pomysłu z tematem konkursu,

– oryginalność pomysłu,

– czytelność przekazu,

– estetyka wykonania.

III. Celem Konkursu pn. „Kampania Społeczna – Plakat” było zwiększenie świadomości energetycznej, w szczególności w zakresie racjonalnego wykorzystywania energii w domach, a także oszczędzania energii w życiu codziennym wśród mieszkańców Dolnego Śląska.

IV. W terminie 01-17.10.2021 na Konkurs pn. „Kampania Społeczna – Plakat” nadesłane zostało 19 prace plastycznych.

V. Komisja dokonała analizy prac konkursowych zgodnie z przyjętymi w regulaminie kryteriami. Decyzją Komisji Konkursowej przyznano I, II, III miejsce:

Natalia Wilczyńska – I nagroda (Zespół Szkół Rzemiosła Artystycznego im. S. Wyspiańskiego – Jelenia Góra)

Mateusz Czekaj – II nagroda (Zespół Szkół Samochodowych i Budowlanych im. Leonarda da Vinci w Głogowie)

Nadia Rogacka – III nagroda (Zespół Szkół Rzemiosła Artystycznego im. S. Wyspiańskiego – Jelenia Góra)

_____________________________________________________

26.10.2021 r

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., realizator zadania publicznego pn. „Energetycznie Efektywniejszy Dolny Śląsk”, z wielką przyjemnością zapraszają uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu województwa dolnośląskiego, do udziału w Wojewódzkim Hackathonie pn. „EnergeitcHon.

Celem Hackathonu jest zwiększanie świadomości energetycznej, w szczególności w zakresie racjonalnego wykorzystywania energii w budynkach użyteczności publicznej, a także oszczędzania energii w instytucjach mieszkańców Dolnego Śląska.

Przedmiotem Hackathonu jest przekazanie wiedzy na temat sektora efektywności energetycznej budynków oraz stworzenie przez uczniów szkół ponadpodstawowych propozycji działań zmierzających do poprawy efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej.

Nabór jest prowadzony w terminie 26.10.2021 – 22.11.2021.

Warunki udziału w wydarzeniu określa Regulamin oraz Załącznik nr 1 do Regulaminu

Na zwycięzców czekają atrakcyjne NAGRODY!!!

Kontakt:

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój
Osoba do kontaktu: Marek Urbański, Tomasz Pająk
Tel.: 74 648 04 47, 74 648 04 45,
e-mail: marek.urbanski@darr.pl , tomasz.pajak@darr.pl

_____________________________________________________

21.10.2021 r

W dniu 20 października 2021r. w Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej konkursu plastycznego pn. „SaveEnergy” realizowanego w ramach  zadania publicznego pn. „Energetycznie Efektywniejszy Dolny Śląsk”.

Zadaniem Komisji Konkursowej było:

– ocena nadesłanych prac w określonych technikach

– opracowanie werdyktu końcowego

Podczas oceniania prac Komisja Konkursowa brała pod uwagę następujące kryteria:

– spójność pomysłu z tematem konkursu,

– oryginalność pomysłu,

– czytelność przekazu,

– estetyka wykonania.

III. Celem Konkursu pn. „SaveEnergy” było zwiększenie świadomości energetycznej, w szczególności w zakresie racjonalnego wykorzystywania energii w domach, a także oszczędzania energii w życiu codziennym wśród mieszkańców Dolnego Śląska.

IV. W terminie 01-17.10.2021 na Konkurs pn. „SaveEnergy” nadesłane zostały 64 prace z 15 placówek oświatowych.

V. Komisja dokonała analizy prac konkursowych zgodnie z przyjętymi w regulaminie kryteriami.

Decyzją Komisji Konkursowej przyznano I, II, III miejsce i 3 wyróżnienia:

Klaudia Szczypek – I nagroda (Szkoła Podstawowa im. K.K. Baczyńskiego w Strzelcach)

Emilia Sawka – II nagroda (Szkoła Podstawowa w Gromadce)

Joanna Adamek – III nagroda (Szkoła Podstawowa nr 84 we Wrocławiu)

Natalia Suchomska – Wyróżnienie (ZSP nr 3 w Wałbrzychu)

Eliza Długoszewska – Wyróżnienie (PSP nr 28 im. Jana Pawła II w Wałbrzychu)

Karina Gajewska – Wyróżnienie (Szkoła Podstawowa w Zarębie)

Gratulujemy wszystkim uczestnikom pięknych i kreatywnych prac plastycznych, które można obejrzeć na  WIRTUALNEJ WYSTAWIE.

 

Zadanie publiczne finansowane ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego

______________________________________________________

 

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., realizator zadania publicznego pn. „Energetycznie Efektywniejszy Dolny Śląsk”, z wielką przyjemnością zaprasza kreatywnych  uczniów szkół podstawowych oraz średnich z terenu województwa dolnośląskiego, którzy interesują się pracą w mediach oraz ekologią i którzy chcieliby stworzyć swój pierwszy spot radiowy i/lub krótki film do udziału w dwóch konkursach: „Kampania Społeczna – spot radiowy” oraz „Kampania Społeczna – spot radiowy”.

Celem konkursów jest zwiększanie świadomości energetycznej, w szczególności w zakresie racjonalnego wykorzystywania energii w domach, a także oszczędzania energii w życiu codziennym wśród mieszkańców Dolnego Śląska.

Tematem prac są: Sposoby oszczędzania energii w domach i życiu codziennym.

Konkursy „Kampania społeczna”:

 1. Spot radiowy – zadaniem zespołu jest zaprojektowanie scenariusza spotu radiowego o tematyce efektywności energetycznej. Zwycięski scenariusz spotu radiowego zostanie nagrany (na koszt realizatora konkursu) przez autorów spotu w profesjonalnym studio radiowym we Wrocławiu, a następnie wyemitowany na falach radia Złote Przeboje.

Regulamin konkursu / Załącznik nr 1 / Załącznik nr 2 / Załącznik nr 3

 1. Film promocyjny – zadaniem zespołu jest zaprojektowanie scenariusza krótkiego filmu o tematyce efektywności energetycznej. Zwycięski scenariusz filmu zostanie nagrany (na koszt realizatora konkursu) przez profesjonalną ekipę filmową, a następnie wyemitowany na monitorach LCD w autobusach komunikacji miejskiej we Wrocławiu. W filmie udział wezmą autorzy scenariusza.

Regulamin konkursu / Załącznik nr 1 / Załącznik nr 2 / Załącznik nr 3 

Konkursy prowadzone są w terminie: 18.10.2021 – 08.11.2021.

Oba konkursy prowadzone są niezależnie. Ten sam zespół może uczestniczyć w jednym lub obu konkursach.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne NAGRODY rzeczowe !!!

Kontakt:

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój
Osoba do kontaktu: Karolina Sobocińska, Tomasz Pająk
Tel.: 74 648 04 37, 74 648 04 45,
e-mail: karolina.sobocinska@darr.pl , tomasz.pajak@darr.pl

___________________________________________________________

18.10.2021

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., realizator zadania publicznego pn. „Energetycznie Efektywniejszy Dolny Śląsk”, z wielką przyjemnością zapraszają uczniów klas VII – VIII szkół podstawowych oraz szkół średnich z terenu województwa dolnośląskiego, do udziału w konkursie plastycznym pn. „EKOlogiczni w szkole”.Celem konkursu jest zwiększanie świadomości energetycznej, w szczególności w zakresie racjonalnego wykorzystywania energii w domach, a także oszczędzania energii w życiu codziennym wśród mieszkańców Dolnego Śląska.

Przedmiotem w konkursie jest stworzenie projektu naklejek ściennych nawiązujących do propagowania efektywności energetycznej. Projekty naklejek winny nawiązywać do haseł: „Zgaś światło”, „Oszczędzaj wodę” oraz „Oszczędzaj ciepło”.

Forma prac konkursowych

Prace konkursowe muszą spełniać łącznie następujące kryteria:

a) praca wykonana za pomocą dowolnego, komputerowego programu graficznego w min. rozdzielczości 300 dpi oraz przestrzeni barwnej CMYK,

b) praca musi zostać opatrzona tytułem,

c) praca musi zostać zapisana w formatach PDF lub JPG,

e) praca w układzie pionowym lub poziomym o wymiarach 10 x 10 cm.

Konkurs jest prowadzony w terminie 18.10.2021 – 07.11.2021.

Warunki udziału w konkursie określa Regulamin oraz Załącznik nr 1 do Regulaminu Załącznik nr 2 do Regulaminu.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne NAGRODY!!!

Kontakt:

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój
Osoba do kontaktu: Karolina Sobocińska, Tomasz Pająk
Tel.: 74 648 04 37, 74 648 04 45,
e-mail: karolina.sobocinska@darr.pl , tomasz.pajak@darr.pl

___________________________________________________

01.10.2021

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., realizator zadania publicznego pn. „Energetycznie Efektywniejszy Dolny Śląsk”, z wielką przyjemnością zaprasza kreatywnych  uczniów szkół podstawowych oraz średnich z terenu województwa dolnośląskiego, którzy interesują się pracą w mediach oraz ekologią i którzy chcieliby stworzyć swój pierwszy spot radiowy i/lub krótki film do udziału w dwóch konkursach: „Kampania Społeczna – spot radiowy” oraz „Kampania Społeczna – spot radiowy”.

Celem konkursów jest zwiększanie świadomości energetycznej, w szczególności w zakresie racjonalnego wykorzystywania energii w domach, a także oszczędzania energii w życiu codziennym wśród mieszkańców Dolnego Śląska.

Tematem prac są: Sposoby oszczędzania energii w domach i życiu codziennym.

Konkursy „Kampania społeczna”:

 1. Spot radiowy – zadaniem zespołu jest zaprojektowanie scenariusza spotu radiowego o tematyce efektywności energetycznej. Zwycięski scenariusz spotu radiowego zostanie nagrany (na koszt realizatora konkursu) przez autorów spotu w profesjonalnym studio radiowym we Wrocławiu, a następnie wyemitowany na falach radia Złote Przeboje.

Regulamin konkursu / Załącznik nr 1 / Załącznik nr 2 / Załącznik nr 3

 1. Film promocyjny – zadaniem zespołu jest zaprojektowanie scenariusza krótkiego filmu o tematyce efektywności energetycznej. Zwycięski scenariusz filmu zostanie nagrany (na koszt realizatora konkursu) przez profesjonalną ekipę filmową, a następnie wyemitowany na monitorach LCD w autobusach komunikacji miejskiej we Wrocławiu. W filmie udział wezmą autorzy scenariusza.

Regulamin konkursu / Załącznik nr 1 / Załącznik nr 2 / Załącznik nr 3 

Konkursy prowadzone są w terminie: 18.10.2021 – 08.11.2021.

Oba konkursy prowadzone są niezależnie. Ten sam zespół może uczestniczyć w jednym lub obu konkursach.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne NAGRODY rzeczowe !!!

Kontakt:

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój
Osoba do kontaktu: Karolina Sobocińska, Tomasz Pająk
Tel.: 74 648 04 37, 74 648 04 45,
e-mail: karolina.sobocinska@darr.pl , tomasz.pajak@darr.pl

_____________________________________________________________________

01.10.2021

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., realizator zadania publicznego pn. „Energetycznie Efektywniejszy Dolny Śląsk”, z wielką przyjemnością zapraszają uczniów klas IV – VI szkół podstawowych z terenu województwa dolnośląskiego, do udziału w konkursie plastycznym pn. „SaveEnergy”.

Celem konkursu jest zwiększanie świadomości energetycznej, w szczególności w zakresie racjonalnego wykorzystywania energii w domach, a także oszczędzania energii w życiu codziennym wśród mieszkańców Dolnego Śląska.

Tematem prac są: Sposoby oszczędzania energii w domach i życiu codziennym.

Forma prac konkursowych

Prace konkursowe muszą spełniać łącznie następujące kryteria:

a) praca wykonana w dowolnej technice (np. rysunek, malarstwo, grafika, kolaż, wycinanka),

b) praca musi zostać opatrzona tytułem (na odwrocie),

c) praca musi zostać wykonana na papierze technicznym wyłącznie w formacie 30 cm x 42 cm (A3),

d) praca w formie płaskiej (nie przestrzennej, bez użycia materiałów sypkich),

e) praca w układzie pionowym lub poziomym,

f) wyklucza się użycie grafiki komputerowej.

Konkurs jest prowadzony w terminie 01.10.2021 – 17.10.2021.

Warunki udziału w konkursie określa Regulamin oraz Załącznik nr 1 do RegulaminuZałącznik nr 2 do Regulaminu.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne NAGRODY!!!

Kontakt:

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój
Osoba do kontaktu: Karolina Sobocińska, Tomasz Pająk
Tel.: 74 648 04 37, 74 648 04 45,
e-mail: karolina.sobocinska@darr.pl , tomasz.pajak@darr.pl

______________________________________________________________________

22.09.2021

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż proces rekrutacji do warsztatów edukacyjnych dla szkół realizowanych w ramach zadania publicznego pn. „Energetycznie Efektywniejszy Dolny Śląsk”, został zakończony. Poniżej przestawiamy listę wniosków szkół które otrzymały pozytywną ocenę formalną oraz merytoryczną.

Lista rankingowa – warsztaty edukacyjne dla szkół

Realizatorem zadania publicznego pn. „Energetycznie Efektywniejszy Dolny Śląsk”, prowadzonego na terenie województwa dolnośląskiego, jest Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Szczawnie-Zdroju.

Zadanie publiczne pn. „Energetycznie Efektywniejszy Dolny Śląsk” jest realizowane na podstawie Umowy nr DG-G/12/2021 o realizacje zadania publicznego, o którym mowa w art. 16 ust. 1 Ustawy z dnia 24.04.2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) z dnia 31.05.2021r.

_______________________________________________________________________

Czy Twoja szkoła chce otrzymać bezpłatne i wyjątkowe warsztaty dotyczące efektywności energetycznej?

Chcesz, aby uczniowie Twojej szkoły zrozumieli czym jest efektywność energetyczna?

Jeśli odpowiedź na powyższe pytania brzmi – „tak”,

to nasze warsztaty są dla Ciebie i uczniów Twojej szkoły!

W imieniu Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., realizatora zadania publicznego pn. „Energetycznie Efektywniejszy Dolny Śląsk”, serdecznie zapraszamy szkoły podstawowe z terenu Dolnego Śląska do udziału w naborze na warsztaty dotyczące efektywności energetycznej, które odbędą się w okresie wrzesień / listopad 2021.

Do kogo są skierowane warsztaty?

Warsztaty dotyczące efektywności energetycznej to warsztaty edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży w wieku od 9 do 12 lat (uczniów klas IV-VI szkół podstawowych). Warsztaty nie obejmują dzieci przedszkolnych oraz dzieci z klas I-III oraz VII-VIII.

Kto może się zgłosić do udziału w warsztatach?

Zgłaszającym do udziału w warsztatach może być placówka szkolna, tj. publiczna lub niepubliczna szkoła podstawowa z terenu Województwa Dolnośląskiego, posiadająca wpis do ewidencji prowadzonej przez JST.

Jak przebiegają warsztaty?

Zajęcia podzielone są na trzy główne części, które obejmują następujące zagadnienia:

– Przyczyny zmian klimatu,

– Skutki zmian klimatu

– Rozwiązania.

Wprowadzeniem do tematu efektywności energetycznej będzie omówienie kwestii związanych z działalnością człowieka i spowodowanych jego działalnością zmian klimatycznych. W dalszej części prowadzący będzie starać się wypracować inny sposób postrzegania zmian klimatu, a mianowicie nie jako nadchodzącego zagrożenia, ale wyzwania dla nas wszystkich. Uczestnictwo w warsztatach pozwoli nauczyć się myślenia przyczynowo-skutkowego w aspekcie zmian klimatycznych oraz myślenia o efektywności energetycznej, nie tylko jako o sposobie oszczędzania zasobów, lecz jako o sposobie walki ze zmianami klimatu. Uczniowie mogą się dowiedzieć, że kreatywne, innowacyjne pomysły pomogą ludziom żyć wygodnie i dostanie z neutralnym wpływem na klimat.

W części warsztatowej, uczniowie w zespołach pracować będą nad zwiększeniem efektywności swoich domów oraz nad myśleniem przyczynowo-skutkowym decyzji podejmowanych każdego dnia w odniesieniu do zmian klimatu. W tym celu wykorzystane zostaną m.in. kalambury czy puzzle.

Jaki jest termin naboru na warsztaty?

Termin naboru na warsztaty trwa od 6 do 17 września 2021r.

W jaki sposób zgłosić się do naboru?

Zapisy na warsztaty odbywają za pośrednictwem FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO. Skan formularza zgłoszeniowego, wypełnionego oraz podpisanego przez osobę upoważnioną należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: karolina.sobocińska@darr.pl.

Szczegółowe zasady rekrutacji i uczestnictwa w warsztatach dotyczących efektywności energetycznej określa REGULAMIN.

Kontakt w sprawie naboru na warsztaty:

Karolina Sobocińska, tel. 74 648 04 37, karolina.sobocinska@darr.pl

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa!!!

Zadanie publiczne finansowane ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego.

______________________________________________________________________________________________________

 

Zadanie publiczne pn. „Energetycznie efektywniejszy Dolny Śląsk jest finansowane ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego.

Ramy czasowe: 01.06.2021 – 15.12.2021

Głównym celem zadania publicznego jest upowszechnienie wiedzy wśród dzieci, młodzieży szkolnej oraz społeczności z terenu Dolnego Śląska, która będzie prowadzić do zwiększenia  świadomości i nabycia pożądanych umiejętności oraz zachowań na rzecz efektywności energetycznej.

Cel ten zostanie zrealizowany poprzez organizację i przeprowadzenie:

 • 20 warsztatów dla uczniów szkół podstawowych o tematyce efektywności energetycznej;
 • konkursu plastycznego dla uczniów szkół podstawowych klas IV-VI pn. „SaveEnergy” o tematyce gospodarowania energią;
 • konkursu plastycznego dla uczniów szkół podstawowych klas VII-VIII oraz średnich pn. „EKOlogiczni w szkole” na projekt naklejki ściennej o tematyce oszczędzania wody, energii oraz ciepła;
 • kampanii społecznej/informacyjnej nt. problemów dot. efektywności energetycznej;
 • wojewódzkiego hackathonu EnergeticHon, skierowanego do uczniów szkół średnich z województwa dolnośląskiego.

Kontakt:

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój
Osoba do kontaktu: Karolina Sobocińska, Tomasz Pająk, Marek Urbański
Tel.: 74 648 04 37, 74 648 04 45, 74 648 04 47
e-mail: karolina.sobocinska@darr.pl , tomasz.pajak@darr.pl , marek.urbanski@darr.pl

Zadanie publiczne finansowane ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego