PL EN

Energetycznie Efektywniejszy Dolny Śląsk

1 czerwca 2021

01.10.2021

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., realizator zadania publicznego pn. „Energetycznie Efektywniejszy Dolny Śląsk”, z wielką przyjemnością zapraszają uczniów szkół średnich z terenu województwa dolnośląskiego, do udziału w konkursach pod wspólną nazwą „Kampania Społeczna”.

Celem konkursów jest zwiększanie świadomości energetycznej, w szczególności w zakresie racjonalnego wykorzystywania energii w domach, a także oszczędzania energii w życiu codziennym wśród mieszkańców Dolnego Śląska.

Tematem prac są: Sposoby oszczędzania energii w domach i życiu codziennym.

Konkursy „Kampania społeczna”:

Plakat – zadaniem uczestnika konkursu jest zaprojektowanie plakatu o tematyce efektywności energetycznej. Zwycięski plakat zostanie poddany obróbce graficznej przez profesjonalnego grafika, a następnie wydrukowany i przesłany do szkół i instytucji Dolnego Śląska.

Regulamin konkursu / Załącznik nr 1 / Załącznik nr 2

Spot radiowy – zadaniem zespołu jest zaprojektowanie scenariusza spotu radiowego o tematyce efektywności energetycznej. Zwycięski scenariusz spotu radiowego zostanie nagrany przez autorów spotu w profesjonalnym studio radiowym we Wrocławiu, a następnie wyemitowany na falach radia Złote Przeboje.

Regulamin konkursu / Załącznik nr 1 / Załącznik nr 2 / Załącznik nr 3

Film promocyjny – zadaniem zespołu jest zaprojektowanie scenariusza krótkiego filmu o tematyce efektywności energetycznej. Zwycięski scenariusz filmu zostanie nagrany przez profesjonalną ekipę filmową, a następnie wyemitowany na monitorach LCD w autobusach komunikacji miejskiej we Wrocławiu. W filmie udział wezmą autorzy scenariusza.

Regulamin konkursu / Załącznik nr 1 / Załącznik nr 2 / Załącznik nr 3

Konkursy prowadzone są w terminie: 01.10.2021 – 17.10.2021.

Konkursy prowadzone są niezależnie. Ten sam zespół może uczestniczyć w obu konkursach, autor plakatu może również stanowić zespół uczestniczący w pozostałych konkursach.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne NAGRODY rzeczowe !!!

Kontakt:

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój
Osoba do kontaktu: Karolina Sobocińska, Tomasz Pająk
Tel.: 74 648 04 37, 74 648 04 45,
e-mail: karolina.sobocinska@darr.pl , tomasz.pajak@darr.pl

_____________________________________________________________________

01.10.2021

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., realizator zadania publicznego pn. „Energetycznie Efektywniejszy Dolny Śląsk”, z wielką przyjemnością zapraszają uczniów klas IV – VI szkół podstawowych z terenu województwa dolnośląskiego, do udziału w konkursie plastycznym pn. „SaveEnergy”.

Celem konkursu jest zwiększanie świadomości energetycznej, w szczególności w zakresie racjonalnego wykorzystywania energii w domach, a także oszczędzania energii w życiu codziennym wśród mieszkańców Dolnego Śląska.

Tematem prac są: Sposoby oszczędzania energii w domach i życiu codziennym.

Forma prac konkursowych

Prace konkursowe muszą spełniać łącznie następujące kryteria:

a) praca wykonana w dowolnej technice (np. rysunek, malarstwo, grafika, kolaż, wycinanka),

b) praca musi zostać opatrzona tytułem (na odwrocie),

c) praca musi zostać wykonana na papierze technicznym wyłącznie w formacie 30 cm x 42 cm (A3),

d) praca w formie płaskiej (nie przestrzennej, bez użycia materiałów sypkich),

e) praca w układzie pionowym lub poziomym,

f) wyklucza się użycie grafiki komputerowej.

Konkurs jest prowadzony w terminie 01.10.2021 – 17.10.2021.

Warunki udziału w konkursie określa Regulamin oraz Załącznik nr 1 do Regulaminu i Załącznik nr 2 do Regulaminu.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne NAGRODY!!!

Kontakt:

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój
Osoba do kontaktu: Karolina Sobocińska, Tomasz Pająk
Tel.: 74 648 04 37, 74 648 04 45,
e-mail: karolina.sobocinska@darr.pl , tomasz.pajak@darr.pl

______________________________________________________________________

22.09.2021

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż proces rekrutacji do warsztatów edukacyjnych dla szkół realizowanych w ramach zadania publicznego pn. „Energetycznie Efektywniejszy Dolny Śląsk”, został zakończony. Poniżej przestawiamy listę wniosków szkół które otrzymały pozytywną ocenę formalną oraz merytoryczną.

Lista rankingowa – warsztaty edukacyjne dla szkół

Realizatorem zadania publicznego pn. „Energetycznie Efektywniejszy Dolny Śląsk”, prowadzonego na terenie województwa dolnośląskiego, jest Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Szczawnie-Zdroju.

Zadanie publiczne pn. „Energetycznie Efektywniejszy Dolny Śląsk” jest realizowane na podstawie Umowy nr DG-G/12/2021 o realizacje zadania publicznego, o którym mowa w art. 16 ust. 1 Ustawy z dnia 24.04.2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) z dnia 31.05.2021r.

_______________________________________________________________________

Czy Twoja szkoła chce otrzymać bezpłatne i wyjątkowe warsztaty dotyczące efektywności energetycznej?

Chcesz, aby uczniowie Twojej szkoły zrozumieli czym jest efektywność energetyczna?

Jeśli odpowiedź na powyższe pytania brzmi – „tak”,

to nasze warsztaty są dla Ciebie i uczniów Twojej szkoły!

W imieniu Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., realizatora zadania publicznego pn. „Energetycznie Efektywniejszy Dolny Śląsk”, serdecznie zapraszamy szkoły podstawowe z terenu Dolnego Śląska do udziału w naborze na warsztaty dotyczące efektywności energetycznej, które odbędą się w okresie wrzesień / listopad 2021.

Do kogo są skierowane warsztaty?

Warsztaty dotyczące efektywności energetycznej to warsztaty edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży w wieku od 9 do 12 lat (uczniów klas IV-VI szkół podstawowych). Warsztaty nie obejmują dzieci przedszkolnych oraz dzieci z klas I-III oraz VII-VIII.

Kto może się zgłosić do udziału w warsztatach?

Zgłaszającym do udziału w warsztatach może być placówka szkolna, tj. publiczna lub niepubliczna szkoła podstawowa z terenu Województwa Dolnośląskiego, posiadająca wpis do ewidencji prowadzonej przez JST.

Jak przebiegają warsztaty?

Zajęcia podzielone są na trzy główne części, które obejmują następujące zagadnienia:

– Przyczyny zmian klimatu,

– Skutki zmian klimatu

– Rozwiązania.

Wprowadzeniem do tematu efektywności energetycznej będzie omówienie kwestii związanych z działalnością człowieka i spowodowanych jego działalnością zmian klimatycznych. W dalszej części prowadzący będzie starać się wypracować inny sposób postrzegania zmian klimatu, a mianowicie nie jako nadchodzącego zagrożenia, ale wyzwania dla nas wszystkich. Uczestnictwo w warsztatach pozwoli nauczyć się myślenia przyczynowo-skutkowego w aspekcie zmian klimatycznych oraz myślenia o efektywności energetycznej, nie tylko jako o sposobie oszczędzania zasobów, lecz jako o sposobie walki ze zmianami klimatu. Uczniowie mogą się dowiedzieć, że kreatywne, innowacyjne pomysły pomogą ludziom żyć wygodnie i dostanie z neutralnym wpływem na klimat.

W części warsztatowej, uczniowie w zespołach pracować będą nad zwiększeniem efektywności swoich domów oraz nad myśleniem przyczynowo-skutkowym decyzji podejmowanych każdego dnia w odniesieniu do zmian klimatu. W tym celu wykorzystane zostaną m.in. kalambury czy puzzle.

Jaki jest termin naboru na warsztaty?

Termin naboru na warsztaty trwa od 6 do 17 września 2021r.

W jaki sposób zgłosić się do naboru?

Zapisy na warsztaty odbywają za pośrednictwem FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO. Skan formularza zgłoszeniowego, wypełnionego oraz podpisanego przez osobę upoważnioną należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: karolina.sobocińska@darr.pl.

Szczegółowe zasady rekrutacji i uczestnictwa w warsztatach dotyczących efektywności energetycznej określa REGULAMIN.

Kontakt w sprawie naboru na warsztaty:

Karolina Sobocińska, tel. 74 648 04 37, karolina.sobocinska@darr.pl

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa!!!

Zadanie publiczne finansowane ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego.

______________________________________________________________________________________________________

 

Zadanie publiczne pn. „Energetycznie efektywniejszy Dolny Śląsk jest finansowane ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego.

Ramy czasowe: 01.06.2021 – 15.12.2021

Głównym celem zadania publicznego jest upowszechnienie wiedzy wśród dzieci, młodzieży szkolnej oraz społeczności z terenu Dolnego Śląska, która będzie prowadzić do zwiększenia  świadomości i nabycia pożądanych umiejętności oraz zachowań na rzecz efektywności energetycznej.

Cel ten zostanie zrealizowany poprzez organizację i przeprowadzenie:

  • 20 warsztatów dla uczniów szkół podstawowych o tematyce efektywności energetycznej;
  • konkursu plastycznego dla uczniów szkół podstawowych klas IV-VI pn. „SaveEnergy” o tematyce gospodarowania energią;
  • konkursu plastycznego dla uczniów szkół podstawowych klas VII-VIII oraz średnich pn. „EKOlogiczni w szkole” na projekt naklejki ściennej o tematyce oszczędzania wody, energii oraz ciepła;
  • kampanii społecznej/informacyjnej nt. problemów dot. efektywności energetycznej;
  • wojewódzkiego hackathonu EnergeticHon, skierowanego do uczniów szkół średnich z województwa dolnośląskiego.

Kontakt:

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój
Osoba do kontaktu: Karolina Sobocińska, Tomasz Pająk, Marek Urbański
Tel.: 74 648 04 37, 74 648 04 45, 74 648 04 47
e-mail: karolina.sobocinska@darr.pl , tomasz.pajak@darr.pl , marek.urbanski@darr.pl

Zadanie publiczne finansowane ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego

O Agencji

DARR S.A zarządza Dolnośląskim Parkiem Technologicznym T-Park.

Kontakt

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno-Zdrój
tel. (74) 648 04 00
fax. (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl

NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. – pt. 7.30 – 15.30

Do góry