CZESKO-POLSKI PORTAL INNOWACYJNY

Celem projektu jest stworzenie platformy komunikacji skierowanej na zwiększenie wiedzy na temat otoczenia innowacyjnego w regionach przygranicznych. Przedsiębiorczość innowacyjna stanowi obecnie kluczową dziedzinę gospodarki, za pośrednictwem której wzmacniana jest konkurencyjność. Grupa docelowa: przedsiębiorstwa, szkoły średnie, szkoły wyższe Obszar realizacji: po stronie…

Czytaj więcej

Akademicki Przedsiębiorca

Cel Projektu: Zmotywowanie studentów, absolwentów oraz pracowników uczelni i jednostek naukowych na Dolnym Śląsku do zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, w której wykorzystywać będą wiedzę nabytą w trakcie nauki lub pracy zawodowej. Grupa docelowa i obszar realizacji: Wsparciem w ramach…

Czytaj więcej

Badanie ścieżek migracyjnych klientów pomocy społecznej i urzędów pracy oraz możliwości wprowadzenia zintegrowanych usług aktywizacji zawodowej

Projekt ma na celu dostarczenie instytucjom pomocy i integracji społecznej wiedzy w zakresie możliwości wprowadzenia zintegrowanych usług Pomocy Społecznej (PS) i Publicznych Służb Zatrudnienia (PSZ), a poprzez to podniesienie skuteczności, efektywności i lepszego skoordynowania działań służb w zakresie aktywizacji zawodowej…

Czytaj więcej

EIC – EURO INFO CENTRE

Celem Projektu bylo propagowanie polityki i inicjatyw europejskich wspierających firmy małe i średnie (MŚP) poprzez udzielanie informacji, świadczenie usług doradczych, uczestniczenie w kampaniach promocyjnych, organizowanych przez Komisję Europejską oraz rozwijanie współpracy z lokalnymi partnerami i mediami. Grupa docelowa i obszar realizacji:…

Czytaj więcej

ISKRA – INTERNETOWY SYSTEM KREOWANIA AKTYWNOŚCI W INNOWACJI ZDOLNEGO ŚLĄSKA

Celem Projektu było utworzenie i powszechne udostępnienie on-line platformy informacyjnej (portalu internetowego), będącego formą META INFORMACJI, który będzie usystematyzowaniem i prezentacją działań innowacyjnych w regionie oraz poprzez jej połączenie z podobnymi systemami w kraju i za granicą, jak na przykład Innovating…

Czytaj więcej

INWESTYCJA W KADRY

Cel Projektu: organizacja szkoleń specjalistycznych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi dla pracowników działów kadr z mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z obszaru Dolnego Śląska. Grupa docelowa i obszar realizacji: pracownicy działów kadr z mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z obszaru Dolnego…

Czytaj więcej