Spotkanie informacyjne w dniu 09 czerwca 2022 roku dot. projektu „Bon na Innowacje 2022 – 2023”

(więcej…)

Czytaj więcej

Ogłoszenie o uruchomieniu drugiego otwartego naboru wniosków o udzielenie Grantu w ramach Projektu „Bon na Innowacje 2022-2023”

Województwo Dolnośląskie – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego wspólnie z Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A., działający jako Partnerzy przy realizacji Projektu pn. „Bon na Innowacje 2022-2023”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020), ogłasza drugi otwarty…

Czytaj więcej

Wyniki oceny biznesplanów złożonych w 3 naborze – projekt Dobry Biznes

(więcej…)

Czytaj więcej

Wyniki oceny biznesplanów złożonych w 2 naborze – projekt Dobry Biznes

(więcej…)

Czytaj więcej

Webinarium: „Bon na innowacje 2022-2023” (2 czerwca 2022 r., godz. 10:00)

Zapraszamy na webinarium poświęcone wsparciu dolnośląskich mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w formie grantu na dofinansowanie usług dla przedsiębiorców, których realizacja przyczyni się do powstania innowacji produktowej lub procesowej. (więcej…)

Czytaj więcej

Zaproszenie do udziału w ankiecie.

(więcej…)

Czytaj więcej

OGŁOSZENIE WYNIKÓW NABORU II

Zakończenie drugiego naboru na pełnienie funkcji eksperta w ramach projektu „Bon na Innowacje 2022-2023”. (więcej…)

Czytaj więcej

Chmura dla firm – szkolenie

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA. wspólnie z  Firmy Jutra zapraszają na bezpłatne szkolenie oraz warsztaty: „Chmura dla firm”. (więcej…)

Czytaj więcej

Ogłoszenie o kolejnych naborach BIZNESPLANÓW dla UCZESTNIKÓW PROJEKTU pn. „DOBRY BIZNES” nr POWR.01.02.01-02-0002/20, którzy ukończyli szkolenia  z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej  realizowane w ramach projektu .

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  informuje,  że biznesplany należy składać do Biura projektu w poniższych terminach. (więcej…)

Czytaj więcej

Regmed Europe – The European Biomaterials and Regenerative Medicine Matchmaking

Enterprise Europe Network zaprasza do udziału w drugiej edycji wydarzenia Regmed Europe – The European Biomaterials and Regenerative Medicine Matchmaking, które odbędzie się w dniu 3 czerwca 2022r. w Paryżu. (więcej…)

Czytaj więcej