PL EN

Informacja dla Akcjonariuszy.

29 września 2020

W dniu 24 września 2020 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie o wpisaniu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany treści §10 Statutu DARR S.A, zgodnie z uchwałą nr 19/2020 Walnego Zgromadzenia DARR S.A z dnia 25 czerwca 2020 r. Aktualna treść statutu znajduje się w sekcji Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce pn. Statut DARR S.A.

Szkolenie pt.: „Działalność transportowa na terenie Polski i krajów europejskich”

28 września 2020

Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Szczawnie-Zdroju pragnie serdecznie zaprosić Państwa do udziału w bezpłatnym szkoleniu pt.: „Działalność transportowa na terenie Polski i krajów europejskich”. więcej

Szkolenie pt.: „Działalność transportowa na terenie Polski i krajów europejskich”

28 września 2020

Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Szczawnie-Zdroju pragnie serdecznie zaprosić Państwa do udziału w bezpłatnym szkoleniu pt.: „Działalność transportowa na terenie Polski i krajów europejskich”.

więcej

Czwarte wezwanie Akcjonariuszy Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. do złożenia akcji.

23 września 2020

Czwarte wezwanie
Akcjonariuszy Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
do złożenia akcji

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2019 r. poz. 1798, ze zmianami z Dz.U z 2020 r. poz. 875), w celu wykonania dyspozycji zawartej w Art.328, Art.3281 – Art.32815 znowelizowanego Kodeksu spółek handlowych Zarząd Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczawnie – Zdroju wzywa wszystkich Akcjonariuszy Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. posiadających papierowe dokumenty własności akcji DARR S.A (dokumenty akcji bądź odcinki zbiorowe akcji) do złożenia ich w siedzibie Spółki, celem ich przekształcenia w formę elektroniczną.

Dokumenty należy składać w sekretariacie DARR S.A. pod adresem ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno – Zdrój, w dniach roboczych w godz. 7:30 – 15:30.

Złożenie dokumentów akcji (odcinków zbiorowych akcji) odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem.

Spotkania B2B Virtual Dental Exhibition By Cede (24-26 września 2020) Oraz Cede 2020 (3-5 grudnia 2020).

22 września 2020

Zapraszamy na spotkania B2b Virtual Dental Exhibition By Cede (24-26 września 2020) Oraz Cede 2020 (3-5 grudnia 2020). więcej

Zapraszamy na wirtualne spotkania B2B Contact-Contract 2020 Online 5-7 października 2020

18 września 2020

Wirtualne spotkania B2B dla przemysłu maszynowego i elektrotechnicznego. więcej

Zaproszenie do udziału w spotkaniach on-line B2B podczas Chem-Match 2020!

17 września 2020

Spotkania kooperacyjne on-line dla przedstawicieli branży chemicznej – 8/9.10.2020, Niemcy. więcej

Spotkania kooperacyjne on-line dla przedstawicieli branży rolniczej – 28/30.10.2020, Ukraina.

11 września 2020

Zaproszenie do udziału w spotkaniach on-line B2B podczas InterAGRO 2020! więcej

Trzecie wezwanie Akcjonariuszy Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. do złożenia akcji.

1 września 2020

Trzecie wezwanie
Akcjonariuszy Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
do złożenia akcji

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2019 r. poz. 1798, ze zmianami z Dz.U z 2020 r. poz. 875), w celu wykonania dyspozycji zawartej w Art.328, Art.3281 – Art.32815 znowelizowanego Kodeksu spółek handlowych Zarząd Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczawnie – Zdroju wzywa wszystkich Akcjonariuszy Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. posiadających papierowe dokumenty własności akcji DARR S.A (dokumenty akcji bądź odcinki zbiorowe akcji) do złożenia ich w siedzibie Spółki, celem ich przekształcenia w formę elektroniczną.

Dokumenty należy składać w sekretariacie DARR S.A. pod adresem ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno – Zdrój, w dniach roboczych w godz. 730 – 1530.

Złożenie dokumentów akcji (odcinków zbiorowych akcji) odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem.

O Agencji

DARR S.A zarządza Dolnośląskim Parkiem Technologicznym T-Park.

Kontakt

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno-Zdrój
tel. (74) 648 04 00
fax. (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl

NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. – pt. 7.30 – 15.30

Do góry