PL EN

PWNing Online Security&Code 2020 – ZOSTAŃ PRELEGENTEM!

14 sierpnia 2020

Wspólnie z @PWN STEM, Instytutem PWN i przewodniczącym rady programowej Gynvaelem Coldwindem zapraszamy na konferencję PWNing Online Security & Code 2020, która odbędzie się 23-24 listopada 2020 r. więcej

Drugie wezwanie Akcjonariuszy Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. do złożenia akcji.

5 sierpnia 2020

Drugie wezwanie
Akcjonariuszy Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
do złożenia akcji

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2019 r. poz. 1798, ze zmianami z Dz.U z 2020 r. poz. 875), w celu wykonania dyspozycji zawartej w Art.328, Art.3281 – Art.32815 znowelizowanego Kodeksu spółek handlowych Zarząd Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczawnie – Zdroju wzywa wszystkich Akcjonariuszy Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. posiadających papierowe dokumenty własności akcji DARR S.A (dokumenty akcji bądź odcinki zbiorowe akcji) do złożenia ich w siedzibie Spółki, celem ich przekształcenia w formę elektroniczną.

Dokumenty należy składać w sekretariacie DARR S.A. pod adresem ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno – Zdrój, w dniach roboczych w godz. 730 – 1530.

Złożenie dokumentów akcji (odcinków zbiorowych akcji) zostanie potwierdzone pisemnym pokwitowaniem.

Bilet na staż

1 sierpnia 2020

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. rozpoczęła realizację projektu pn.: „Bilet na staż”.

Projekt skierowany do osób w wieku 15-29 lat zamieszkujących województwo opolskie, bezrobotnych lub długotrwale bezrobotnych (nie zarejestrowanych w PUP), nieuczących się w trybie stacjonarnym, posiadających lub nie orzeczenie o niepełnosprawności. Uczestnicy projektu maja zagwarantowane: stypendium pieniężne za udział w szkoleniach zawodowych, stypendium pieniężne za uczestnictwo w stażu zawodowym, zwrot kosztów dojazdu na szkolenie i staż, możliwość zatrudnienia po zakończonym stażu.

DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU PRZEWIDZIANE SĄ NASTĘPUJĄCE FORMY WSPARCIA:

  • opracowanie IPD (Indywidualnego Planu Działania) przygotowanego przez doradcę zawodowego
  • grupowe poradnictwo zawodowe
  • indywidualne pośrednictwo pracy
  • darmowe szkolenia zawodowe
  • kilkumiesięczne staże zawodowe

Aby wziąć udział w projekcie należy zapoznać się z zasadami udziału, wypełnić i dostarczyć wymagane dokumenty aplikacyjne.

  • wypełnić formularz zgłoszeniowy – do pobrania
  • podpisać oświadczenie uczestnika – do pobrania
  • zapoznać się z regulaminem uczestnictwa w projekcie – do pobrania

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 60 os. w wieku 15 – 29 l. z kategorii NEET z terenu woj. opolskiego poprzez objęcie ich kompleksowym programem aktywizacji zawodowej.

Efektem projektu będzie skuteczne przezwyciężenie stanu bierności zawodowej uczestników. W ramach projektu uczestnicy wezmą udział w indywidualnych sesjach z doradcą zawodowym, w których ważne będzie opracowanie dla każdego uczestnika Indywidualnego Planu Działania. Ponadto dla uczestników projektu zaplanowano poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia zawodowe oraz staże.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza rekrutacyjnego wraz z oświadczeniem na adres e-mail: marta.switenka@darr.plmonika.ambroziak@darr.pl

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno-Zdrój
„Bilet na staż”

W przypadku pytań, wątpliwości prosimy o kontakt z personelem realizującym projekt, który udzieli Państwu wyczerpujących informacji o projekcie, zasadach udziału:

Monika Ambroziak – Baranowska
tel. (074) 64 80 426, 607 694 800
e-mail: monika.ambroziak@darr.pl
Marta Świteńka
tel. (074) 64 80 413, 607 731 800
e-mail: marta.switenka@darr.pl

nr WND – POWR.01.02.01-16-1K13/18

O Agencji

DARR S.A zarządza Dolnośląskim Parkiem Technologicznym T-Park.

Kontakt

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno-Zdrój
tel. (74) 648 04 00
fax. (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl

NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. – pt. 7.30 – 15.30

Do góry