Celem projektu jest stworzenie platformy komunikacji skierowanej na zwiększenie wiedzy na temat otoczenia innowacyjnego w regionach przygranicznych. Przedsiębiorczość innowacyjna stanowi obecnie kluczową dziedzinę gospodarki, za pośrednictwem której wzmacniana jest konkurencyjność. Grupa docelowa: przedsiębiorstwa, szkoły średnie, szkoły wyższe Obszar realizacji: po stronie…