Projekty

Wydział Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego z dniem 1 grudnia 2009 r. rozpoczął realizację projektu systemowego „Wsparcie pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i ich pracowników szansą stabilizacji regionalnego rynku pracy" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.

Jest to projekt systemowy „szybkiego reagowania" w zakresie reintegracji zawodowej osób dotkniętych negatywnymi skutkami spowolnienia gospodarczego. Projekt umożliwia udzielenie wsparcia bez konieczności samodzielnego aplikowania w ramach procedury konkursowej.

Wydział Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego realizuje zaplanowane w ramach projektu zadania wspólnie z pięcioma Partnerami:

 1. Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Szczawnie Zdroju
 2. Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej sp. z o.o. we Wrocławiu
 3. Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Jeleniej Górze
 4. Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG SA w Legnicy
 5. Agencja Rozwoju Regionalnego AGROREG SA w Nowej Rudzie

Celem Projektu jest ograniczenie napływu bezrobotnych spowodowanego zwolnieniami grupowymi w woj. dolnośląskim poprzez udzielanie wsparcia przedsiębiorcom oraz ich pracownikom (K i M) przewidzianym do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy w wyniku przechodzenia przez ich pracodawców procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych związanych z negatywnymi skutkami spowolnienia gospodarczego w regionie w okresie 20 miesięcy.

Do kogo skierowany jest projekt?

Projekt skierowany jest do przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą na obszarze województwa dolnośląskiego i zgłosili do PUP zamiar przeprowadzenia zwolnień grupowych oraz ich pracowników, których miejsce pracy jest zlokalizowane w województwie dolnośląskim. Powyższy zapis, stanowiący kryterium dostępu projektu „szybkiego reagowania" oznacza, że w ramach projektu wsparcie mogą uzyskać zarówno przedsiębiorcy, jak i pracownicy.

Wsparcie dla pracowników

W ramach projektu możliwe jest skorzystania z określonego wsparcia:

 • poradnictwa zawodowego,
 • poradnictwa psychologicznego,
 • szkoleń z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej,
 • doradztwa indywidualnego związanego z zakładaniem działalności gospodarczej,
 • dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej,
 • podstawowego wsparcie pomostowego, (podstawowe wsparcie pomostowe będzie udzielane przez okres 6 miesięcy od rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej w wysokości 1 280 PLN miesięcznie)
 • wydłużonego wsparcia pomostowego, (wydłużone wsparcie pomostowe będzie udzielane przez okres 6 miesięcy od zakończenia podstawowego wsparcia pomostowego, w wysokości 1 280 PLN miesięcznie)
 • doradztwa w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji i prowadzenia działalności gospodarczej,
 • szkoleń zawodowych,
 • szkoleń przekwalifikowujących,
 • doradztwa w zakresie wyboru nowego zawodu i poszukiwania zatrudnienia (spotkania indywidualne
 • i grupowe),
 • jednorazowego dodatku relokacyjnego/mobilnościowego (warunki i wysokość określono w formularzu Deklaracji udziału w projekcie - do pobrania niżej)
 • - jednorazowego dodatku motywacyjnego (warunki i wysokość określono w formularzu Deklaracji udziału w projekcie - do pobrania niżej)

Wsparcie dla pracodawców

Wsparcie skierowane bezpośrednio do przedsiębiorców:

 • szkolenia przekwalifikowujące i usługi doradcze w zakresie wyboru nowego zawodu i zdobycia nowych umiejętności zawodowych - delegowanie pracownika na szkolenie przez przedsiębiorcę (w tym indywidualne plany działań i pomoc w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia),
 • szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorców wspomagające proces zmiany profilu działalności przedsiębiorstwa.

Deklaracje udziału w projekcie, do pobrania poniżej można przesłać drogą elektroniczną (marek.kosinski@darr.pl), faksem (74 64 80 417), dostarczyć pocztą lub osobiście na adres:
Dolnośląska Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.,
ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno Zdrój

ZAŁACZNIKI:

Deklaracja udziału w projekcie (dla pracownika)

Wzór biznesplanu

Informacji o Projekcie udziela:
Mariola Stanisławczyk
tel: 74 64 80 411
e-mail mariola.stanislawczyk@darr.pl

Marek Kosiński
tel: 74 64 80 435
e-mail: marek.kosinski@darr.pl

Organizator szkoleń i doradztwa w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz efektywnego wykorzystania dotacji:
PETRA CONSULTING Sylwia Petryna
ul.Gdańska 10
58-300 Wałbrzych
tel. 074 664 79 59
fax. 074 664 79 59
tel. kom. 507 057 730
e-mail:biuro@petraconsulting.pl
www.petraconsulting.pl

Organizator poradnictwa zawodowego, psychologicznego i szkoleń zawodowych:
Mediator Ośrodek Szkoleń i Doradztwa Gospodarczego Krzysztof Wierzęć
ul. Esperantystów 17
58-100 Świdnica
tel. 074 856 11 20
fax 074 856 11 21
www.mediator.pl

logo tpark

Jednostka organizacyjna zarządzana przez

Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

więcej

Ważne wydarzenia

Dolnośląski Bon na Innowacje
Dolnośląski Bon na Innowacje 
Climate-KIC
Climate-KIC
ClimateLaunchpad 2018
ClimateLaunchpad 2018
oferta usług sieci Enterprise Europe Network
  Oferta usług sieci Enterprise Europe Network
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji

O AGENCJI

DARR S.A zarządza Dolnośląskim Parkiem Technologicznym T-Park.

logo tpark

KONTAKT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno-Zdrój
tel. (74) 648 04 00
fax. (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl
NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00