Projekty

Zwiększenie poziomu przedsiębiorczości i aktywności osób niepełnosprawnych z województwa dolnośląskiego.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Głównym celem Projektu jest zwiększenie poziomu przedsiębiorczości i aktywności osób niepełnosprawnych z województwa dolnośląskiego, poprzez udzielenie kompleksowego wsparcia z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Uczestnicy projektu: 35 osób niepełnosprawnych (14 kobiet i 21 mężczyzn) o wszystkich stopniach niepełnosprawności (z wyłączeniem osób o niepełnosprawności intelektualnej), z ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności, które pracują, uczą się lub zamieszkują w rozumieniu przepisów KC na obszarze województwa dolnośląskiego. W Projekcie mogą wziąć udział zarówno osoby pracujące (8 uczestników/czek) jak i niepracujące (27 uczestników/czek), ale nie zarejestrowane jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy oraz nie prowadzące działalności gospodarczej min. przez rok przed przystąpieniem do Projektu.

Ramy czasowe: 01.09.2013 - 30.06.2015r.

Udział w Projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Dwuetapowy proces rekrutacji rozpocznie się w październiku 2013 i będzie trwał do grudnia 2013 roku.

Etap I - składanie i ocena formularzy rekrutacyjnych oraz koncepcji biznesu.
Etap II - rozmowy rekrutacyjne z doradcą zawodowym i psychologiem oraz ocena predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej.

Na podstawie sumy oceny (punktowej) I i II etapu wybór 35 uczestników/czek projektu z najwyższymi ocenami. W przypadku większej liczby chętnych zostanie utworzona lista rezerwowa (do 10 osób).

Podstawowe wsparcie oferowane w ramach Projektu:

Etap I - SZKOLENIA z zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej - 40-godzinne, 5-dniowe, wyjazdowe. Zapewniamy materiały szkoleniowe, noclegi i wyżywienie oraz zwrot kosztów dojazdu (również dla opiekunów), a w razie potrzeby specjalistyczny transport. Planowany termin realizacji szkoleń to styczeń-luty 2014r.

Etap II - COACHING BIZNESOWY I - 8 godzin na osobę indywidualnego doradztwa biznesowego m.in. z zakresu zakładania firmy, pisania biznesplanów i wniosków o dotacje, realizowanego w okresie od stycznia do marca 2012r.

Etap III - DOTACJE NA ROZWÓJ FIRMY - zostaną przyznane minimum 27 uczestnikom/czkom projektu/mikroprzedsiębiorcom (min. 11 kobiet i 16 mężczyzn), których wnioski o dotację zostaną najwyżej ocenione przez Komisję Oceny Wniosków. Średnio 36 000 zł na osobę/mikroprzedsiębiorcę i maksymalnie 40 000 zł. Niezbędne będzie wniesienie wkładu własnego w wysokości minimum 10% dotacji. Planuje się, że posiedzenia Komisji Oceny Wniosków oceniającej wnioski o przyznanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, odbędą się w miesiącu marcu 2014r. Rozpoczynanie działalności gospodarczej kwiecień - maj 2014r.

Etap IV - PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE - przysługuje wszystkim uczestnikom/czkom projektu, którzy otrzymają dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej. W ramach podstawowego wsparcia pomostowego mikroprzedsiębiorcom zostanie przyznana pomoc finansowa, w średniej wysokości do 1400 zł na miesiąc, przez okres 6 miesięcy. Dodatkowo mikroprzedsiębiorcy skorzystają z 6-godzinnego indywidualnego coachingu biznesowego II oraz 4-godzinnego szkolenia z zakresu prowadzenia firmy i efektywnego wykorzystania dotacji. Termin składania i oceny wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego będzie zbieżny z terminami planowanymi w Etapie III.

Etap V - PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE - w uzasadnionych przypadkach zagrażających trwałości przedsięwzięcia, minimum 8 uczestników/czek projektu (mikroprzedsiębiorców) otrzyma dodatkowe wsparcie finansowe, w średniej wysokości 1400 zł na miesiąc przez kolejne 6 miesięcy. Nabory wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego odbędą się w ostatnim miesiącu otrzymywania wsparcia pomostowego podstawowego.

 

Wsparcie towarzyszące:

COACHING PSYCHOLOGICZNY - po 6 godzin dla wszystkich uczestników/czek projektu.
ASYSTENT/KA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ (dla osoby niewidomej, tłumacz/ka języka migowego itp.).
SPRZĘT WSPOMAGAJĄCY - np. syntetyzator mowy, program powiększający do komputera, myszka dla osób z obniżoną motoryką.
PORADNICTWO ZAWODOWE - po 4 godziny dla uczestników/czek projektu, którzy/e nie otrzymają dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Biuro Projektu:

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój
Pokój A201 (II piętro)
Osoba do kontaktu: Anna Pielich
Tel.: 074 64 80 428, 663 425 007
e-mail: anna.pielich@darr.pl

Biuro Rekrutacyjne:

Fundacja EUDAJMONIA
ul. Ostrowskiego 30 B lokal 144
53-238 Wrocław
Osoba do kontaktu: Anna Puławska-Rodzik
Tel.: 731 957 728
e-mail: rekrutacja.sprawnybiznes@eudajmonia.pl

Lider Projektu:

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój
Tel.: 074 64 80 400, fax: 074 64 80 417
e-mail: darr@darr.pl
http://www.darr.pl/

Partner Projektu:

Fundacja EUDAJMONIA
Ul. Borówkowa 5a, 59-101 Polkowice
Tel.: 601 911 008, (076) 753 91 39,
e-mail: biuro@eudajmonia.pl
http://www.eudajmonia.pl/

logo tpark

Jednostka organizacyjna zarządzana przez

Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

więcej

Ważne wydarzenia

Akcelerator Innowacji T-Park
Akcelerator Innowacji T-Park.
Climate-KIC
Climate-KIC
oferta usług sieci Enterprise Europe Network
  Oferta usług sieci Enterprise Europe Network
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji

O AGENCJI

DARR S.A zarządza Dolnośląskim Parkiem Technologicznym T-Park.

logo tpark

KONTAKT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno-Zdrój
tel. (74) 648 04 00
fax. (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl
NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00

Konsola diagnostyczna Joomla!

Sesja

Informacje o wydajności

Użycie pamięci

Zapytania do bazy danych