Projekty

Celem projektu była analiza regionalnego rynku pracy w zakresie sytuacji na rynku pracy zawodów oraz oczekiwań pracodawców odnośnie pożądanych kompetencji pracowniczych w wybranych zawodach.

Grupa docelowa i obszar realizacji: projekt badawczy realizowany na terenie Dolnego Śląska

Ramy czasowe: 09.2005r. - 12.2007r.

Projekt realizowany był w partnerstwie z Głównym Instytutem Górnictwa w Katowicach oraz z Dolnośląskim Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli. W ramach projektu opracowana została Analiza rynku pracy województwa dolnośląskiego, przeprowadzono monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych na rynku pracy, powstał Komputerowy System Zarządzania Danymi oraz mapa zapotrzebowania na zawody.

logo tpark

Jednostka organizacyjna zarządzana przez

Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

więcej

Ważne wydarzenia

Dolnośląski Bon na Innowacje
Dolnośląski Bon na Innowacje 
Climate-KIC
Climate-KIC
ClimateLaunchpad 2018
ClimateLaunchpad 2018
oferta usług sieci Enterprise Europe Network
  Oferta usług sieci Enterprise Europe Network
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji

O AGENCJI

DARR S.A zarządza Dolnośląskim Parkiem Technologicznym T-Park.

logo tpark

KONTAKT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno-Zdrój
tel. (74) 648 04 00
fax. (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl
NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00