Projekty

Celem bezpośrednim projektu było podniesienie kwalifikacji kadry zarządzającej oraz osób odpowiedzialnych za sprzedaż eksportową, w zakresie tworzenia oferty i poszukiwania nowych zagranicznych rynków zbytu, a także realizacji kontraktów eksportowych.

Grupa docelowa i obszar realizacji: Projekt adresowany był do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, posiadających potencjał eksportowy. Grupy docelowe stanowiła kadra zarządzająca MMŚP oraz pracownicy istniejących lub powstających działów eksportu, czy też działów sprzedaży i marketingu.

Ramy czasowe: 31.12.2006r. - 31.07.2007r.

Projekt realizowany był na zlecenie Ove Arup&Partners International Limited

logo tpark

Jednostka organizacyjna zarządzana przez

Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

więcej

Ważne wydarzenia

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości
Światowy Tydzień Przedsiębiorczości
Dolnośląski Bon na Innowacje
Dolnośląski Bon na Innowacje 
Climate-KIC
Climate-KIC
ClimateLaunchpad 2018
ClimateLaunchpad 2018
oferta usług sieci Enterprise Europe Network
  Oferta usług sieci Enterprise Europe Network
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji

O AGENCJI

DARR S.A zarządza Dolnośląskim Parkiem Technologicznym T-Park.

logo tpark

KONTAKT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno-Zdrój
tel. (74) 648 04 00
fax. (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl
NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00