Projekty

Projekt realizowany w okresie: wrzesień 2008 - wrzesień 2011

Zakres usług świadczonych przez Lokalny Punkt Konsultacyjny DARR S.A.:

 1. Podejmowanie i wykonywanie oraz rezygnacja z prowadzenia działalności gospodarczej:
  • podejmowanie działalności gospodarczej
  • wykonywanie działalności gospodarczej - obowiązki podatkowe
  • wykonywanie działalności gospodarczej - zatrudnianie pracowników
  • wykonywanie działalności gospodarczej - finansowanie działalności
  • wykonywanie działalności gospodarczej - kontrola przedsiębiorstw
  • rezygnacja z prowadzenia działalności gospodarczej
 2. Możliwości uzyskania wsparcia na realizację projektów w latach 2007 - 2013 ze środków publicznych:
  • charakterystyka poszczególnych źródeł finansowania
  • przedstawienie możliwości uzyskania wsparcia finansowego na realizację projektu
  • inne informacje istotne z punktu widzenia ubiegania się o wsparcie finansowe na realizację projektu
 3. Możliwości i zasady uzyskania usług specjalistycznych:
  • możliwości i zasady korzystania m.in. z usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym oraz usług doradczych proeksportowych
  • możliwości i zasady korzystania z dofinansowanych szkoleń
 4. Inne informacje:
  • informacje teleadresowe instytucji otoczenia biznesu
  • wskazanie instytucji, które posiadają bazy danych zawierające informacje o dłużnikach i potwierdzające wiarygodność partnerów gospodarczych

Jak zapewnić sprawną realizację usługi?

Aby umożliwić naszym Konsultantom jak najlepszą realizację usługi, prosimy Państwa o przygotowanie jak największej liczby szczegółów dotyczących Państwa firmy/przedsięwzięcia (wielkość przedsiębiorstwa, plany inwestycyjne, lokalizacja).

Korzystanie z usług Punktów Konsultacyjnych jest bezpłatne. Klient wybiera dogodną dla siebie formę usługi: kontakt e-mailowy, telefoniczny lub pocztowy, udział w seminarium informacyjnym. Po umówieniu telefonicznym lub e-mailowym możliwe jest bezpośrednie spotkanie z konsultantem.

Z usług Punktu Konsultacyjnego może skorzystać każdy, kto poszukuje informacji związanych z zakładaniem, prowadzeniem i finansowaniem działalności gospodarczej. Nie istnieją żadne limity ilościowe, czasowe ani ograniczenia terytorialne w korzystaniu z usług Punktu.

Usługi są to bezpłatne, świadczone w ramach poddziałania 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, finansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i budżetu państwa. Usługi są ewidencjonowane, co wiąże się z koniecznością uzyskania danych osobowych klienta i wyrażenia zgody na przetwarzanie tych danych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. Ponadto jest możliwy monitoring prowadzony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Uwaga! Aby usprawnić proces realizacji usługi, prosimy przygotować:

 • PESEL w przypadku osób fizycznych
 • NIP i REGON w przypadku przedsiębiorców

Podanie powyższych numerów jest niezbędnym elementem umożliwiającym skorzystanie z bezpłatnych konsultacji.

Dane kontaktowe:

Lokalny Punkt Konsultacyjny
ul. Szczawieńska 2
58-310 Szczawno - Zdrój
tel. 74 64 80 447

logo tpark

Jednostka organizacyjna zarządzana przez

Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

więcej

Ważne wydarzenia

Dolnośląski Bon na Innowacje
Dolnośląski Bon na Innowacje 
Aktywny Biznes
 Aktywny Biznes
Climate-KIC
Climate-KIC
ClimateLaunchpad 2018
ClimateLaunchpad 2018
oferta usług sieci Enterprise Europe Network
  Oferta usług sieci Enterprise Europe Network
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji

O AGENCJI

DARR S.A zarządza Dolnośląskim Parkiem Technologicznym T-Park.

logo tpark

KONTAKT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno-Zdrój
tel. (74) 648 04 00
fax. (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl
NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00