Projekty

Rozwinięcie efektywnej współpracy między nauką a biznesem poprzez zorganizowanie i przeprowadzenie staży dla  pracowników naukowych.

Publikacje stworzone w ramach projektu „PWP Laboratorium biznesu":


1. Dobre praktyki w zakresie współpracy nauki i biznesu
2. Plan działań (Action plan) w zakresie rozwoju współdziałania sektora nauki z sektorem przedsiębiorstw na Dolnym Śląsku
3. Podręcznik (Handbook) w zakresie współdziałania naukowców z przedsiębiorstwami w regionach partnerskich projektu „PWP Laboratorium biznesu"

 


 

Projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 „Transfer wiedzy".

Poddziałanie 8.2.1 „Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw" - Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Celem projektu jest rozwinięcie efektywnej współpracy między nauką a biznesem poprzez zorganizowanie i przeprowadzenie w latach 2013/2014 staży dla 22 pracowników naukowych jednostek naukowych oraz pracowników naukowych i pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni w przedsiębiorstwach zlokalizowanych na terenie województwa dolnośląskiego.

Obszar tematyczny staży musi dotyczyć takich dziedzin jak: ► nauki medyczne, ► technologie środowiskowe, ► technologie pomiarowe ► technologie informacyjne i komunikacyjne.

Grupa docelowa: pracownicy naukowi oraz przedsiębiorcy z województwa dolnośląskiego

Partner ponadnarodowy projektu: The Hanseatic Institute for Entrepreneurship and Regional Development at the University of Rostock

Ramy czasowe projektu: 01.01.2013r. - 31.12.2014r.

Budżet całkowity: 878 211,62 zł

Zespół projektowy:

  • Barbara Buryta - Koordynatorka Projektu
  • Aleksandra Kucharska - Specjalistka ds. rekrutacji, promocji i publikacji
  • Karolina Sobocińska - Specjalistka ds. stażu, monitoringu i ewaluacji
  • Iwona Wasiewicz - Specjalistka ds. sprawozdawczości i rozliczeń

Osoby zainteresowane dodatkowymi informacjami prosimy o kontakt z Biurem Projektu.
ul. Szczawieńska 2
58-310 Szczawno-Zdrój
tel. 74 64 80 400

 

logo tpark

Jednostka organizacyjna zarządzana przez

Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

więcej

Ważne wydarzenia

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości
Światowy Tydzień Przedsiębiorczości
Dolnośląski Bon na Innowacje
Dolnośląski Bon na Innowacje 
Climate-KIC
Climate-KIC
ClimateLaunchpad 2018
ClimateLaunchpad 2018
oferta usług sieci Enterprise Europe Network
  Oferta usług sieci Enterprise Europe Network
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji

O AGENCJI

DARR S.A zarządza Dolnośląskim Parkiem Technologicznym T-Park.

logo tpark

KONTAKT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno-Zdrój
tel. (74) 648 04 00
fax. (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl
NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00