Projekty

PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY BEZ BARIER

W dniu 28 kwietnia br. obradujący we Florencji komitet sterujący projektu District+ (Disseminating Innovative Strategies for Capitalization of Targeted Good Practices), rozstrzygnął ogłoszony w grudniu 2010 konkurs na realizację subprojektów. Wsród 6 zwycięskich aplikacji znalazł się m.in. subprojekt: Science Park Without Walls (SPWW), przygotowany przez partnerstwo, w skład, którego weszła Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Funkcjonujący w priorytecie Inkubatory oraz Parki Technologiczne, subprojekt Science Park Without Walls (SPWW) realizowany będzie w okresie od maja 2011 do kwietnia 2013 roku w partnerstwie, w skład, którego weszli:

Projekt ma za zadanie łączyć wysiłki sektora prywatnego i publicznego (zarówno małych,. jak i dużych przedsiębiorców, strategów, praktyków, innowatorów, ośrodków akademickich) w celu wspierania rozwoju i tworzenia nowych produktów, procesów i usług. W szczególności, projekt skupia się na wspieraniu rozwoju przedsiębiorców nowej generacji, zamierzających rozwijać swoje firmy. Potrzebują oni nowego rodzaju usług wsparcia i internacjonalizacji, w tym także w postaci nowych form finansowania. Projekt będzie wspierał przedsiębiorców w kontakcie z międzynarodowymi funduszami kapitałowymi, aniołami biznesu, itp. w celu finansowania rozwoju.

Cele szczegółowe:

  • Wzrost współpracy wewnątrz oraz na zewnątrz regionu w zakresie rozwoju innowacji.
  • Wsparcie rozwoju inkubatorów oraz przedsiębiorstw typu start-up i spin-off.
  • Rozwój i poszerzenie zdolności innowacyjnych regionu.
  • Wzrost zdolności projektowania oraz długofalowego planowania strategii na poziomie regionów.

Prezentacja Projektu

Całkowity budżet subprojektu: 639 000 euro
Budżet DARR S.A.: 40 000 euro

Wkład własny instytucji z Dolnego Śląska, uczestniczących w subprojekcie, sfinansowany zostanie z budżetu projektu należącego do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Zespół projektowy:

  • Marek Urbański - Kierownik projektu
  • Tomasz Pająk - Specjalista ds. współpracy międzynarodowej
  • Elżbieta Warzecha - Specjalista ds. rozliczeń finansowych
  • Katarzyna Bilakiewicz - Specjalista ds. rozliczeń finansowych

Więcej informacji na temat projektu District + http://www.districtplus.eu/web/

Newsletter projektu.

district logo

logo tpark

Jednostka organizacyjna zarządzana przez

Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

więcej

Ważne wydarzenia

Dolnośląski Bon na Innowacje
Dolnośląski Bon na Innowacje 
Aktywny Biznes
 Aktywny Biznes
Climate-KIC
Climate-KIC
ClimateLaunchpad 2018
ClimateLaunchpad 2018
oferta usług sieci Enterprise Europe Network
  Oferta usług sieci Enterprise Europe Network
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji

O AGENCJI

DARR S.A zarządza Dolnośląskim Parkiem Technologicznym T-Park.

logo tpark

KONTAKT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno-Zdrój
tel. (74) 648 04 00
fax. (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl
NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00