Projekty

W dniu 28 kwietnia br. obradujący we Florencji komitet sterujący projektu District+ (Disseminating Innovative Strategies for Capitalization of Targeted Good Practices), rozstrzygnął ogłoszony w grudniu 2010 konkurs na realizację subprojektów. Wsród 6 zwycięskich aplikacji znalazł się m.in. subprojekt: Enhancing Knowledge Collaboration in Eco-Innovation/ KNOW-ECO, przygotowany przez partnerstwo, w skład którego weszła Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Subprojekt realizowany będzie w ramach projektu DISTRICT + (Disseminating Innovative Strategies for Capitalization of Targeted Goog Practices), finansowanego z programu Interreg IV C (Priorytet 1 - Innowacje i gospodarka oparta na wiedzy). Wkład własny instytucji z Dolnego Śląska, uczestniczących w subprojekcie, sfinansowany zostanie z budżetu projektu należącego do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Subprojekt Enhancing Knowledge Collaboration in Eco-Innovation/ Know-Eco skupia się na zwiększeniu wykorzystania eko-innowacji w przedsiębiorstwach działających w sektorze budowlanym i transportowym. Celem projektu jest międzynarodowy transfer wiedzy, narzędzi i metodologii pomiędzy światem nauki a przedsiębiorcami, który przyczyni się do wprowadzania innowacji ekologicznych w produktach i usługach oferowanych przez te przedsiębiorstwa. Cel projektu ma zostać zrealizowany m.in. poprzez wsparcie już istniejącego klastra działającego w sektorze konstrukcyjnym i transportowym bądź zainicjowanie stworzenia tego typu organizacji.

Subprojekt KNOW-ECO realizowany będzie w okresie od maja 2011 do kwietnia 2013 roku w partnerstwie, w skład, którego weszli Partnerzy:

Projekt Know -Eco w swych założeniach przyczyni się do oceny aktualnego stanu innowacji ekologicznych w regionie, jak również dokona identyfikacji dobrych praktyk, które ułatwią wymianę doświadczeń pomiędzy województwem dolnośląskim a regionami partnerskimi.

W celu zapewnienia szerokiego upowszechniania i wykorzystania wyników projektu nawiązane zostaną kontakty z przedstawicielami sektora przemysłu, polityki, administracji i nauki na Dolnym Śląsku.

DARR S.A. w 2012 roku jest odpowiedzialna za organizację warsztatów tematycznych. W warsztatach będą brać udział Partnerzy projektu oraz zaproszeni eksperci z województwa dolnośląskiego.

Celem warsztatów będzie wskazanie kluczowych polityk i regionalnych instrumentów operacyjnych w kontekście wspierania innowacji ekologicznych w klastrach sektora transportowego i budowlanego.

Warsztaty zostaną podzielone na dwa dni:

Dzień I- prezentacja polityki regionalnej w odniesieniu do innowacji ekologicznych.
Dzień II- panel dyskusyjny → sesje robocze → opinie → uwagi i sugestie → w tym prezentacje dobrych praktyk.

Na podstawie dyskusji w ramach projektu zostanie opracowany plan działania na rzecz rozwoju Dolnego Śląska zawierający zalecenia i konkretne działania wspierające innowacje ekologiczne.

Prezentacja Projektu

Obszar realizacji: po stronie Polskiej, Dolny Śląsk

Całkowity budżet projektu dla DARR SA: 60 000,00 euro

Wkład własny instytucji z Dolnego Śląska, uczestniczących w subprojekcie, sfinansowany zostanie z budżetu projektu należącego do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Zespół projektowy:

  • Barbara Buryta - Kierownik Projektu
  • Katarzyna Bienia - Specjalista ds. promocji projektu
  • Anna Izbińska - Specjalista ds. analiz i badań
  • Aleksandra Kucharska - Asystent Projektu
  • Marek Stankiewicz - Specjalista ds. organizacji wydarzeń
  • Iwona Wasiewicz - Specjalista ds. rozliczeń finansowych

Więcej informacji na temat projektu District + http://www.districtplus.eu/web/

district logo

logo tpark

Jednostka organizacyjna zarządzana przez

Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

więcej

Ważne wydarzenia

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości
Światowy Tydzień Przedsiębiorczości
Dolnośląski Bon na Innowacje
Dolnośląski Bon na Innowacje 
Climate-KIC
Climate-KIC
ClimateLaunchpad 2018
ClimateLaunchpad 2018
oferta usług sieci Enterprise Europe Network
  Oferta usług sieci Enterprise Europe Network
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji

O AGENCJI

DARR S.A zarządza Dolnośląskim Parkiem Technologicznym T-Park.

logo tpark

KONTAKT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno-Zdrój
tel. (74) 648 04 00
fax. (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl
NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00