OSTRZEŻENIE w sprawie rozprowadzanych odpłatnie publikacji na temat możliwości uzyskania dotacji unijnych!

W związku z licznymi sygnałami w sprawie rozprowadzanych odpłatnie publikacji na temat możliwości uzyskania dotacji unijnych informujemy, że Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ani jej pracownicy  nie ponoszą odpowiedzialności za błędne informacje w nich zamieszczane.
DARR S.A. nie współpracuje z firmą oferującą wspomnianą publikację.

Przypominamy równocześnie, że informacje na temat prowadzonych i planowanych konkursów o dotacje unijne dla beneficjentów można uzyskać bezpłatnie w Punkcie Informacyjno-Kontaktowym RPO oraz ośrodku Enterprise Europe Network afiliowanym przy DARR S.A.
Uzyskanie informacji nie wiąże się z uiszczaniem jakichkolwiek opłat.