Czesko-Polskie Forum Kooperacyjne - międzynarodowa konferencja, dwustronne rozmowy czeskich i polskich firm, 24 listopada 2011r. Ostrawa

Szanowni Państwo,
Okręgowa Izba Gospodarcza Okręgu Morawsko-Śląskiego partner sieci konsultingowej dla przedsiębiorców Enterprise Europe Network oraz partner projektu „Wytworzenie sieci centrów kontaktowych czesko-polskiej współpracy handlowej, jak również ośrodek Enterprise Europe Network afiliowany przy Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. serdecznie zapraszają na Czesko-Polskie Forum Kooperacyjne- międzynarodową konferencje oraz dwustronne rozmowy czeskich i polskich firm w dniu 24 listopada 2011r. w Ostrawie.


Celem forum kooperacyjnego jest wsparcie czesko-polskiej współpracy gospodarczej przez podanie aktualnych informacji o wzajemnych stosunkach handlowych, fachowy wykład na temat faktycznych konsekwencji przepisów prawa między Polską a Republiką Czeską i następnie dwustronne rozmowy między czeskimi i polskimi firmami.


Osoby do kontaktu:
Markéta Hippmannová
tel.: +420 597 479 328
kom.: +420 724 613 916
fax: +420 597 479 324
e-mail: m.hippmannova@khkmsk.cz

Barbora Sikorová
tel.: +420 597 479 332
kom.: +420 724 613 914
fax: +420 597 479 324
e-mail: b.sikorova@khkmsk.cz

Szczegółowy program
Formularz zgłoszeniowy

27.10.2011