Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłosiła dzisiaj konkurs dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw o dotacje na inwestycje zwiększające atrakcyjność turystyczną regionu. Do podziału jest ponad 25 milionów euro.

Przedsiębiorcy mogą się ubiegać o dofinansowanie na:

  • wprowadzenie nowej lub poszerzenie istniejącej oferty turystycznej,
  • budowę lub modernizację infrastruktury turystycznej (np. bazy noclegowej).
Wydatki kwalifikowalne, czyli takie, które mogą być zrefundowane, to zakup nieruchomości, materiałów budowlanych i środków trwałych (np. wyposażenie hotelu/pensjonatu) oraz koszty robót budowlanych. Ich łączna minimalna wartość nie może być mniejsza niż 100 tysięcy złotych, a maksymalna nie może przekroczyć 8 milionów złotych.

Rejestracja wniosków zostanie przeprowadzona 22 maja 2012. Więcej informacji o konkursie oraz wszystkie niezbędne dokumenty znajdą Państwo na stronie Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej.

29.03.2012