Pierwsze posiedzenie Komisji Oceniającej Wnioski Aplikacyjne w ramach projektu pn. „Laboratorium biznesu".

   

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w dniach 9 i 10 września 2013r. w siedzibie Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. odbędzie się pierwsze posiedzenie Komisji Oceniającej Wnioski Aplikacyjne (KOWA) w ramach projektu WND.POKL.08.02.01 - 02-013/02 pn. „Laboratorium biznesu". W czasie tego posiedzenia KOWA oceni 32 aplikacje stażowe Kandydatów na Stażystów oraz 21 aplikacji stażowych Kandydatów na Przyjmujących na staż.
Po zakończeniu obrad KOWA wyniki skorelowanych staży zostaną zamieszczone na witrynach internetowych: www.laboratoriumbiznesu.pl oraz www.darr.pl.