Serdecznie zapraszamy do udziału w „YOUNG ENTERPRISE DAY".

Wydarzenie jest skierowane do studentów, absolwentów i pracowników dolnośląskich uczelni wyższych.

Termin: 5 grudnia 2013 roku
Miejsce: PWSZ w Wałbrzychu

Udział „Young Enterprise Day" daje możliwość udziału w cyklu wykładów dotyczących przedsiębiorczości akademickiej oraz skorzystania z indywidualnych konsultacji z ekspertami z zakresu:

- zarządzania własnością intelektualną,
- funduszy VC,
- finansów przedsiębiorstwa,
- budowy modelu biznesowego,
- wyceny przedsiębiorstwa,
- budowy planu strategicznego i przewagi konkurencyjnej firmy,
- krajowych i zagranicznych stypendiów naukowych, programach stypendialnych

PROGRAM WYDARZENIA

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o kontakt:

Katarzyna Szymańska-Witek
e-mail: Katarzyna.szymanska@darr.pl
tel.: 74 648 04 29