Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej projektu Sprawny Biznes z Dolnego Śląska http://www.sprawnybiznes.darr.pl/ w zakładce "Wyniki rekrutacji" opublikowaliśmy wyniki oceny formularzy rekrutacyjnych złożonych w I etapie rekrutacji wraz ze wskazaniem osób zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji do Projektu.