Climate-KIC

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w programie grantowym realizowanym w ramach inicjatywy Climate-KIC.

Climate-KIC jest europejską inicjatywą, która opracowuje i wdraża przełomowe rozwiązania w zakresie wyzwań związanych z ochroną środowiska i powstrzymywaniem zmian klimatu. Działania wspólnoty wynikają z innowacyjnych i twórczych działań wszystkich partnerów, działających globalnie i lokalnie - w sektorach akademickim, biznesowym i publicznym.

Climate-KIC Accelerator Programme jest największym europejskim programem grantowym dla pomysłów biznesowych w obszarze tematycznym, jakim jest ochrona środowiska, zrównoważony rozwój, efektywność energetyczna, ochrona klimatu, technologie wytwarzania zdrowej żywności, odnawialne źródła energii, budownictwo ekologiczne i branże pokrewne.

WYKAZ PRZYKŁADOWYCH OBSZARÓW TEMATYCZNYCH

Program realizowany jest w 11 regionach Unii Europejskiej oraz w Szwajcarii. W Polsce program prowadzony jest od roku 2014 przez Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Szczawnie-Zdroju.

Do kogo skierowany jest program:

Program przeznaczony jest dla:

  • początkujących firm, MŚP istniejący (zarejestrowanych) na rynku do 3 lat,
  • osób fizycznych, studentów, absolwentów, pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych (planujących w ramach programu rozpocząć działalność gospodarczą)
  • zespołów badawczych (planujących skomercjalizować swoją wiedzę w formie spółki typu spin-off, spin/out)

Program grantowy realizowany jest na terenie całego kraju.

Accelerator Programme podzielony jest na 3 etapy. W pierwszym etapie pomysłodawcy objęci są wsparciem z zakresu tworzenia/weryfikacji modelu biznesowego, w drugim z zakresu sprzedaży, natomiast w trzecim etapie z zakresu pozyskania inwestora. Pełna lista szkoleń wraz z zakresem oraz terminami szkoleń w każdym z etapów zostanie przekazana Pomysłodawcą zakwalifikowanym do udziału w programie.

Szkolenia krajowe w tym roku realizowane będą m.in. przez naszych partnerów: E&Y Accademy of Business oraz Radio Wrocław.

Pierwsze spotkanie dla Pomysłodawców zakwalifikowanych do udziału w programie grantowym odbędzie się w terminie 14-15.06.2018. Udział w spotkaniu jest obowiązkowy. Termin spotkania może ulec zmianie. Miejsce szkolenia zostanie podane do wiadomości najpóźniej w dniu 09 maja 2018 r.

Granty:

Maksymalna wartość grantu dla jednego grantobiorcy to równowartość 30 tyś. EUR (netto – podatek VAT nie jest wydatkiem klwalifikowalnym). Granty wypłacane są zaliczkowo na konto grantobiorcy. Jeśli uczestnikiem projektu jest osoba fizyczna, w momencie przyznania grantu zobowiązana jest do zarejestrowania działalności gospodarczej w formie spółki.

W ubiegłym roku całkowita pula grantów wynosiła 90 tyś. EUR.

Granty mogą zostać przeznaczone na rozpoczęcie działalności gospodarczej opartej na innowacyjnym pomyśle lub rozwój istniejącej działalności poprzez wdrażanie innowacji w zakresie ochrony środowiska / zrównoważonego rozwoju / ochrony klimatu i branż pokrewnych.

Granty przekazywane są pomysłodawcom zaliczkowo w pełnej kwocie przyznanej przez komisję konkursową. Pomysłodawca zobowiązany jest do wydatkowania i rozliczenia grantu do końca roku kalendarzowego.

Grant może zostać spożytkowany m.in. na:

  • zakup środków trwałych
  • zakup wartości niematerialnych i prawnych
  • szkolenia pracowników i kadry zarządzającej
  • udział w targach, wystawach, misjach gospodarczych
  • badania naukowe (realizowane przez firmy zewnętrzne)
  • zakup surowców i narzędzi do budowy prototypu
  • inne (uzasadnione z punktu widzenia prowadzonej działalności – za uprzednią akceptacją realizatora programu)

Koszty osobowe (wynagrodzenia pracowników) nie są kosztami kwalifikowanymi.

Beneficjent może dokonywać płatności wyłącznie w walucie PLN lub EUR.

Venture Competition:
Każdego roku finalista programu grantowego otrzymuje możliwość udziału w konkursie „Climate-KIC Venture Competition".
W roku 2017 Venture Competition organizowane było w HELSINKACH w trakcie SLUSH – jednej z największych w Europie konferencji dla start-upów. Nagrodą główną w zeszłorocznej edycji konkursu było 50 000 EUR. Więcej informacji nt. Venture Competition 2018 zostanie opublikowanie w późniejszym terminie.

Organizator konkursu pokrywa część koszt udziału reprezentanta Polski w finale konkursu.

SLUSH 2017 - http://www.slush.org/news/wrapping-slush-2017-called-solvers/

Wsparcie szkoleniowo-doradcze:
Dodatkowo uczestnicy programu grantowego otrzymają możliwość udziału w wielu szkoleniach (w kraju i zagranicą), doradztwie z zakresu finansów, własności intelektualnej i innych.
Szkolenia z cyklu „Masterclasses" realizowane są centralnie dla uczestników wszystkich programów Accelerator w całej Europie. Szkolenia prowadzone są m.in. przez specjalistów z Uniwersytetu w Harwardzie czy doradców inwestycyjnych z Doliny Krzemowej. Dla uczestników projektu udział w szkoleniach jest bezpłatny. Dodatkowo organizator zapewnia częściowy zwrot kosztów dojazdu na wybrane szkolenia.

Nasze szkolenia: (link: http://www.climate-kic.org/events/#Masterclasses )

REKRUTACJA:
Zgłoszenia przyjmowane się drogą elektroniczną (skan formularza zgłoszeniowego z podpisem pomysłodawcy wraz z wersją edytowaną w formacie Word).

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY należy przesłać na jeden z poniższych adresów mailowych.

ZGŁOSZENIA PRZYJMOWANE SĄ DO 20 MAJA 2018 ROKU

Zapraszamy do kontaktu:

Tomasz Pająk - Kierownik projektu
tel.: (74) 648 04 45
tomasz.pajak@darr.pl

Damian Sowa
tel.: (74) 648 04 18
damian.sowa@darr.pl

Katarzyna Kowalska
tel.: (74) 648 04 43
katarzyna.kowalska@darr.pl

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku od godziny 08:00 do 16:00

Biuro projektu:
DARR S.A.
ul. Szczawieńska 2
58-310 Szczawno-Zdrój
www.darr.pl
darr@darr.pl

 

 CL

Keep up with Climate-KIC's latest on: facebook  linkedin  twitter  youtube

logo tpark

Jednostka organizacyjna zarządzana przez

Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

więcej

Ważne wydarzenia

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości
Światowy Tydzień Przedsiębiorczości
Dolnośląski Bon na Innowacje
Dolnośląski Bon na Innowacje 
Climate-KIC
Climate-KIC
ClimateLaunchpad 2018
ClimateLaunchpad 2018
oferta usług sieci Enterprise Europe Network
  Oferta usług sieci Enterprise Europe Network
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji

O AGENCJI

DARR S.A zarządza Dolnośląskim Parkiem Technologicznym T-Park.

logo tpark

KONTAKT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno Zdrój
tel. (74) 648 04 00
fax. (74) 648 04 17
e-mail: tpark@darr.pl
NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00