Oferta Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. obejmuje:

Opracowania i usługi doradcze:

• Studia wykonalności projektów inwestycyjnych - dla przedsiębiorstw i jednostek samorządowych;
• Plany biznesowe dla potrzeb zarządzania przedsiębiorstwem lub w związku z zamierzonymi inwestycjami;
• Plany restrukturyzacji przedsiębiorstw, analizy stanu i wycen wartości przedsiębiorstwa;
• Analizy przygotowawcze dotyczące podjęcia projektu w formule PPP (Partnerstwa Publiczno Prywatnego);
• Projekty – aplikacje w obszarze inwestycji środowiskowych, w tym w energetyce, w oparciu o odnawialne źródła energii;
• Inne zagadnienia analityczne dotyczące podejmowania inwestycji rozwojowych w ramach innowacyjnych przedsięwzięć gospodarczych.

Pomoc w nawiązaniu kontaktów gospodarczych z przedsiębiorcami krajów Unii Europejskiej:


• Usługi informacyjne, doradcze i szkoleniowe dotyczące prawa wspólnotowego, standaryzacji oraz zasad prowadzenia działalności gospodarczej w państwach członkowskich Unii Europejskiej;
• Pomoc w poszukiwaniu zagranicznych partnerów do współpracy gospodarczej, handlowej i technologicznej;
• Pomoc w zakresie udziału w zamówieniach publicznych w krajach UE;
• Wsparcie w nawiązywaniu międzynarodowej współpracy przedsiębiorców, przygotowanie udziału przedsiębiorców w projektach rozwojowych i badawczych;
• Wyszukiwanie potrzebnych technologii, wsparcie doradcze przy zawieraniu umów transferu technologii;
• Organizację wizyt studyjnych, misji gospodarczych i spotkań kooperacyjnych dla przedsiębiorców i naukowców;


Pomoc w pozyskiwaniu środków na rozwijanie działalności gospodarczej:

• Udzielanie aktualnych informacji na temat dostępności i przeznaczenia środków Unii Europejskiej;

• Tworzenie wniosków o dofinansowanie projektów, pomoc przy ich realizacji i rozliczaniu według wymogów Komisji Europejskiej
• Organizacja finansowania zewnętrznego ze środków europejskich bądź z funduszy instytucji finansowych – funduszy pożyczkowych, funduszy Venture Capital/Private Equity/Seed, sieci Aniołów Biznesu oraz banków;
• przygotowanie spółek typu start-up/spin-off do pozyskania środków z rynku kapitałowego;

Wsparcie w zakresie wdrażania przedsięwzięć rozwojowych:


• Zarządzanie projektami na zlecenie firm i instytucji;
• Organizacja przedsięwzięć szkoleniowo-doradczych - wsparcie w zakresie przygotowania indywidualnego projektu dla firmy/instytucji, pozyskanie finansowania zewnętrznego, wdrażanie i obsługa projektów obejmująca koordynację projektu, realizacja całości działań projektowych oraz końcowe rozliczenie finansowe.
• Szkolenia i warsztaty w zakresie tworzenia i zarządzania własna firmą oraz wdrażania innowacji i nowych technologii.
• Wsparcie w przeprowadzeniu rekrutacji pracowników na wskazane stanowiska pracy (sporządzenie profilu kandydata, wyszukanie potencjalnych kandydatów, dokonanie oceny kompetencji zawodowych, sporządzanie raportów o kandydatach, organizacja spotkań z wybranymi kandydatami, wsparcie w formie treningu pracy na wskazanym stanowisku).
• Kompleksowa obsługa firmy w zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami, w tym obniżania kosztów zatrudnienia związanych z obowiązkowymi wpłatami na PFRON.

 

logo tpark

Jednostka organizacyjna zarządzana przez

Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

więcej

Ważne wydarzenia

Dolnośląski Bon na Innowacje
Dolnośląski Bon na Innowacje 
Aktywny Biznes
 Aktywny Biznes
Climate-KIC
Climate-KIC
ClimateLaunchpad 2018
ClimateLaunchpad 2018
oferta usług sieci Enterprise Europe Network
  Oferta usług sieci Enterprise Europe Network
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji

O AGENCJI

DARR S.A zarządza Dolnośląskim Parkiem Technologicznym T-Park.

logo tpark

KONTAKT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno-Zdrój
tel. (74) 648 04 00
fax. (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl
NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00