Climate-KIC

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w programie grantowym realizowanym w ramach inicjatywy Climate-KIC.

Climate-KIC jest europejską inicjatywą, która opracowuje i wdraża przełomowe rozwiązania w zakresie wyzwań związanych z ochroną środowiska i powstrzymywaniem zmian klimatu. Działania wspólnoty wynikają z innowacyjnych i twórczych działań wszystkich partnerów, działających globalnie i lokalnie - w sektorach akademickim, biznesowym i publicznym.

Climate-KIC Accelerator Programme jest największym europejskim programem grantowym dla pomysłów biznesowych w obszarze tematycznym, jakim jest ochrona środowiska, zrównoważony rozwój, efektywność energetyczna, ochrona klimatu, technologie wytwarzania zdrowej żywności, odnawialne źródła energii, budownictwo ekologiczne i branże pokrewne.

WYKAZ PRZYKŁADOWYCH OBSZARÓW TEMATYCZNYCH

Program realizowany jest w 11 regionach Unii Europejskiej oraz w Szwajcarii. W Polsce program prowadzony jest od roku 2014 przez Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Szczawnie-Zdroju.

Do kogo skierowany jest program:

Program przeznaczony jest dla:

  • początkujących firm, MŚP istniejący (zarejestrowanych) na rynku do 3 lat,
  • osób fizycznych, studentów, absolwentów, pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych (planujących w ramach programu rozpocząć działalność gospodarczą)
  • zespołów badawczych (planujących skomercjalizować swoją wiedzę w formie spółki typu spin-off, spin/out)

Program grantowy realizowany jest na terenie całego kraju.

Accelerator Programme podzielony jest na 3 etapy. W pierwszym etapie pomysłodawcy objęci są wsparciem z zakresu tworzenia/weryfikacji modelu biznesowego, w drugim z zakresu sprzedaży, natomiast w trzecim etapie z zakresu pozyskania inwestora. Pełna lista szkoleń wraz z zakresem oraz terminami szkoleń w każdym z etapów zostanie przekazana Pomysłodawcą zakwalifikowanym do udziału w programie.

Szkolenia krajowe w tym roku realizowane będą m.in. przez naszych partnerów: E&Y Accademy of Business oraz Radio Wrocław.

Pierwsze spotkanie dla Pomysłodawców zakwalifikowanych do udziału w programie grantowym odbędzie się w terminie 14-15.06.2018. Udział w spotkaniu jest obowiązkowy. Termin spotkania może ulec zmianie. Miejsce szkolenia zostanie podane do wiadomości najpóźniej w dniu 09 maja 2018 r.

Granty:

Maksymalna wartość grantu dla jednego grantobiorcy to równowartość 30 tyś. EUR (netto – podatek VAT nie jest wydatkiem klwalifikowalnym). Granty wypłacane są zaliczkowo na konto grantobiorcy. Jeśli uczestnikiem projektu jest osoba fizyczna, w momencie przyznania grantu zobowiązana jest do zarejestrowania działalności gospodarczej w formie spółki.

W ubiegłym roku całkowita pula grantów wynosiła 90 tyś. EUR.

Granty mogą zostać przeznaczone na rozpoczęcie działalności gospodarczej opartej na innowacyjnym pomyśle lub rozwój istniejącej działalności poprzez wdrażanie innowacji w zakresie ochrony środowiska / zrównoważonego rozwoju / ochrony klimatu i branż pokrewnych.

Granty przekazywane są pomysłodawcom zaliczkowo w pełnej kwocie przyznanej przez komisję konkursową. Pomysłodawca zobowiązany jest do wydatkowania i rozliczenia grantu do końca roku kalendarzowego.

Grant może zostać spożytkowany m.in. na:

  • zakup środków trwałych
  • zakup wartości niematerialnych i prawnych
  • szkolenia pracowników i kadry zarządzającej
  • udział w targach, wystawach, misjach gospodarczych
  • badania naukowe (realizowane przez firmy zewnętrzne)
  • zakup surowców i narzędzi do budowy prototypu
  • inne (uzasadnione z punktu widzenia prowadzonej działalności – za uprzednią akceptacją realizatora programu)

Koszty osobowe (wynagrodzenia pracowników) nie są kosztami kwalifikowanymi.

Beneficjent może dokonywać płatności wyłącznie w walucie PLN lub EUR.

Venture Competition:
Każdego roku finalista programu grantowego otrzymuje możliwość udziału w konkursie „Climate-KIC Venture Competition".
W roku 2017 Venture Competition organizowane było w HELSINKACH w trakcie SLUSH – jednej z największych w Europie konferencji dla start-upów. Nagrodą główną w zeszłorocznej edycji konkursu było 50 000 EUR. Więcej informacji nt. Venture Competition 2018 zostanie opublikowanie w późniejszym terminie.

Organizator konkursu pokrywa część koszt udziału reprezentanta Polski w finale konkursu.

SLUSH 2017 - http://www.slush.org/news/wrapping-slush-2017-called-solvers/

Wsparcie szkoleniowo-doradcze:
Dodatkowo uczestnicy programu grantowego otrzymają możliwość udziału w wielu szkoleniach (w kraju i zagranicą), doradztwie z zakresu finansów, własności intelektualnej i innych.
Szkolenia z cyklu „Masterclasses" realizowane są centralnie dla uczestników wszystkich programów Accelerator w całej Europie. Szkolenia prowadzone są m.in. przez specjalistów z Uniwersytetu w Harwardzie czy doradców inwestycyjnych z Doliny Krzemowej. Dla uczestników projektu udział w szkoleniach jest bezpłatny. Dodatkowo organizator zapewnia częściowy zwrot kosztów dojazdu na wybrane szkolenia.

Nasze szkolenia: (link: http://www.climate-kic.org/events/#Masterclasses )

REKRUTACJA:
Zgłoszenia przyjmowane się drogą elektroniczną (skan formularza zgłoszeniowego z podpisem pomysłodawcy wraz z wersją edytowaną w formacie Word).

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY należy przesłać na jeden z poniższych adresów mailowych.

ZGŁOSZENIA PRZYJMOWANE SĄ DO 20 MAJA 2018 ROKU

Zapraszamy do kontaktu:

Tomasz Pająk - Kierownik projektu
tel.: (74) 648 04 45
tomasz.pajak@darr.pl

Damian Sowa
tel.: (74) 648 04 18
damian.sowa@darr.pl

Katarzyna Kowalska
tel.: (74) 648 04 43
katarzyna.kowalska@darr.pl

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku od godziny 08:00 do 16:00

Biuro projektu:
DARR S.A.
ul. Szczawieńska 2
58-310 Szczawno-Zdrój
www.darr.pl
darr@darr.pl

 

 CL

Keep up with Climate-KIC's latest on: facebook  linkedin  twitter  youtube

logo tpark

Jednostka organizacyjna zarządzana przez

Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

więcej

Ważne wydarzenia

Akcelerator Innowacji T-Park
Akcelerator Innowacji T-Park.
Dolnośląski Bon na Innowacje
Dolnośląski Bon na Innowacje 
Climate-KIC
Climate-KIC
oferta usług sieci Enterprise Europe Network
  Oferta usług sieci Enterprise Europe Network
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji

O AGENCJI

DARR S.A zarządza Dolnośląskim Parkiem Technologicznym T-Park.

logo tpark

KONTAKT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno Zdrój
tel. (74) 648 04 00
fax. (74) 648 04 17
e-mail: tpark@darr.pl
NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00