POLITYKA JAKOŚCI DOLNOŚLĄSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO SPÓŁKA AKCYJNA w SZCZAWNIE-ZDROJU

DARR S.A jest instytucją wspierającą rozwój gospodarczy Dolnego Śląska poprzez realizowanie najwyższej jakości usług doradczych, szkoleniowych, informacyjnych oraz usług wsparcia finansowego oferowanych przedsiębiorcom, samorządowi terytorialnemu i rynkowi pracy. Nasze działania nieustannie doskonalimy, staramy się spełniać wszystkie wymagania i oczekiwania naszych klientów. Systematycznie analizujemy efekty naszej pracy, usuwamy niedociągnięcia, dążymy do perfekcji w realizowaniu powierzonych nam zadań.

W relacjach z klientami zawsze pamiętamy, że nasze działania musi cechować profesjonalizm, rzetelność i terminowość. Budujemy zaufanie klienta, co wymaga naszej otwartości na jego problemy oraz szczerości postępowania i zdolności do zaoferowania kompleksowej obsługi.

To klient określa miarę jakości naszych usług. Jego ocena jest rozstrzygająca.

Jesteśmy przekonani, że konsekwentne i systematyczne stosowanie Systemu Zarządzania Jakością spełniającego wymagania normy PN-EN ISO 9001:2009 z włączeniem procesów doskonalenia pracy i zapobiegania niezgodnościom sprzyja rozwojowi naszej spółki i jej aktywności na rynku krajowym i europejskim.

W zakresie polityki jakości naszym strategicznym celem jest zapewnienie trwałej zdolności naszej spółki do konkurowania na europejskim rynku usług doradczych ogólnych i doradczych o charakterze proinnowacyjnym, szkoleniowych oraz informacyjnych i finansowych osiągniętej dzięki umiejętności realizowania usług na najwyższym poziomie jakościowym.

Zarząd i pracownicy DARR S.A zamierzają osiągnąć ten cel poprzez:

 • utrzymanie, rozwój i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą PN-EN ISO 9001-2009;
 • systematyczne badanie potrzeb rynku i wymagań klientów;
 • budowanie wizerunku DARR S.A jako wiarygodnego partnera poprzez profesjonalne, rzetelne i terminowe wywiązywanie się z zawartych umów oraz poprzez dostarczanie klientom usług o wysokim poziomie jakości przy zachowaniu konkurencyjnych cen;
 • współpracę wyłącznie z kwalifikowanymi dostawcami usług;
 • akceptację dla zasad konkurencyjności opartych na doskonaleniu jakości usług;
 • monitorowanie efektów i systematyczne przeglądy sposobów osiągania celów jakości oraz zapewnienie dostępności zasobów niezbędnych do ich stosowania;
 • doskonalenie organizacji pracy; systematyczną weryfikację stosowanych metod pracy, podnoszenie kwalifikacji personelu i wyrabianie w nim wrażliwości na jakość pracy na każdym stanowisku;
 • zespołowe analizowanie problemów i przyczyn niezgodności oraz podejmowanie działań korygujących lub zapobiegawczych;
 • terminową realizację zamówień Klientów;
 • okresowe ankietowanie użytkowników naszych usług;
 • cykliczne szkolenie personelu naszej firmy w zakresie Systemu Zarządzania Jakością.

Zarząd DARR S.A deklaruje, że pracownicy Spółki zostali zapoznani z treścią Polityki Jakości, identyfikują się z nią i podczas wykonywania swoich obowiązków realizują jej postanowienia.

 

logo tpark

Jednostka organizacyjna zarządzana przez

Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

więcej

Ważne wydarzenia

Akcelerator Innowacji T-Park
Akcelerator Innowacji T-Park.
Climate-KIC
Climate-KIC
oferta usług sieci Enterprise Europe Network
  Oferta usług sieci Enterprise Europe Network
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji

O AGENCJI

DARR S.A zarządza Dolnośląskim Parkiem Technologicznym T-Park.

logo tpark

KONTAKT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno-Zdrój
tel. (74) 648 04 00
fax. (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl
NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00