Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Szczawnie Zdroju została powołana w 1991 roku, w celu wspierania społecznej i ekonomicznej transformacji regionu wałbrzyskiego, restrukturyzacji jego gospodarki oraz rozwoju przedsiębiorczości.

Kapitał zakładowy, wynoszący obecnie 9.790.000 zł, został zebrany w drodze dziewięciu niepublicznych emisji akcji.

Do największych akcjonariuszy należą:

 • Gmina Szczawno - Zdrój, której udział w kapitale zakładowym DARR S.A. wynosi 52,78%,
 • Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. posiadająca 36,54% akcji,
 • Inwestorzy prywatni - 4,9%
 • Gmina Wałbrzych - 4,19%,
 • 18 gmin regionu wałbrzyskiego - 1,5%.

Akcjonariusze

Spółka zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000043944

Zarząd DARR S.A.

 • Sławomir Hunek - Prezes Zarządu Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
 • Artur Sawrycz - Wiceprezes Zarządu Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Rada Nadzorcza DARR S.A.

 • Krzysztof Budnik
 • Tadeusz Grabowski
 • Marta Koprowska
 • Jerzy Świteńki
 • Gabriel Tobor

 

logo tpark

Jednostka organizacyjna zarządzana przez

Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

więcej

Ważne wydarzenia

Akcelerator Innowacji T-Park
Akcelerator Innowacji T-Park.
Dolnośląski Bon na Innowacje
Dolnośląski Bon na Innowacje 
Climate-KIC
Climate-KIC
ClimateLaunchpad 2018
ClimateLaunchpad 2018
oferta usług sieci Enterprise Europe Network
  Oferta usług sieci Enterprise Europe Network
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji

O AGENCJI

DARR S.A zarządza Dolnośląskim Parkiem Technologicznym T-Park.

logo tpark

KONTAKT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno-Zdrój
tel. (74) 648 04 00
fax. (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl
NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00