ZP/PN/SZP/6/2009 - Przetarg nieograniczony - "Świadczenie usługi ochrony osób i mienia na rzecz Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A."

Wyniki postępowania