ZP/PN/SZP/25/2009 - Przetarg nieograniczony - "Świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi w zakresie przeprowadzenia badań ankietowych na potrzeby realizacji Projektu pn. „Obserwator rynku pracy regionu jeleniogórsko legnickiego".

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, na podstawie umowy nr UDA-POKL.09.02.00-02-032/08 zawartej z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Wałbrzychu w dniu 23.01.2009r.

Wyniki postępowania