ZP/PN/SZP/29/2009 - Przetarg nieograniczony - Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

Przedmiotem postępowania jest wykonywanie usług kompleksowego sprzątania na rzecz Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Zawiadomienie o wyborze oferty - wynik postępowania

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia BZP