W piątek 8 października w siedzibie DARR S.A odbyło się seminarium poświęcone roli i zadaniom agencji rozwoju regionalnego w ujęciu nowej polityki regionalnej.


Nowe podejście do polityki regionalnej w naszym kraju wynika z przyjętej przez Radę Ministrów w lipcu 2010r „Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010 - 2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie".


Wśród uczestników seminarium znaleźli się przedstawiciele samorządu wojewódzkiego i samorządów gminnych, członkowie zarządów i przedstawiciele organów statutowych agencji rozwoju regionalnego działających na Dolnym Śląsku,
przedstawiciele parlamentu oraz praktycy życia gospodarczego znający zagadnienia rozwoju regionalnego w Polsce. 

Gościem specjalnym i jednym z głównych prelegentów był Dyrektor Departamentu Koordynacji Polityki strukturalnej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego należący do grona współautorów „Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020" - Pan Piotr Żuber.

9.10.2010