Zapraszamy do zapoznania się z raportem z badania przeprowadzonego w ramach Projektu „Badanie ścieżek migracyjnych..."

W związku z zakończeniem badań zrealizowanych w ramach Projektu pt. „Badanie ścieżek Migracyjnych klientów pomocy społecznej i urzędów pracy oraz możliwości wprowadzenia zintegrowanych usług aktywizacji zawodowej", oddajemy w Państwa ręce wyniki tych badań, zebrane i opublikowane w formie raportu (pobierz). Mamy nadzieję, że zawarte w raporcie wnioski i rekomendacje, opisujące aktualny i pożądany stan otoczenia instytucji działających w sferze społecznej, umożliwią Państwu nie tylko podjęcie bardziej skoordynowanych działań w zakresie integracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, ale również rozszerzenie świadczonej pomocy poprzez efektywniejsze wykorzystanie będących w Państwa dyspozycji środków.

19.01.2011