Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach Projektu „Wsparcie pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i ich pracowników szansą stabilizacji regionalnego rynku pracy"

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego SA - Partner Projektu „Wsparcie pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i ich pracowników szansą stabilizacji regionalnego rynku pracy" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie oraz ze środków Budżetu Państwa,

ogłasza nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego

Mikroprzedsiębiorcy, którzy w ramach w/w projektu otworzyli działalność gospodarczą, otrzymali podstawowe wsparcie pomostowe i ubiegają się o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego, proszeni są o zapoznanie się z Regulaminem przyznawania środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego (podstawowego i przedłużonego) oraz z Regulaminem Pracy Komisji Oceny Wniosków a następnie pobranie, wypełnienie i złożenie niezbędnych dokumentów.

Pełna treść ogłoszenia oraz Wymagane dokumenty do pobrania

11.02.2011

 

logo tpark

Jednostka organizacyjna zarządzana przez

Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

więcej

Ważne wydarzenia

Akcelerator Innowacji T-Park
Akcelerator Innowacji T-Park.
Climate-KIC
Climate-KIC
oferta usług sieci Enterprise Europe Network
  Oferta usług sieci Enterprise Europe Network
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji

O AGENCJI

DARR S.A zarządza Dolnośląskim Parkiem Technologicznym T-Park.

logo tpark

KONTAKT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno-Zdrój
tel. (74) 648 04 00
fax. (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl
NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00