W dniu 11 marca 2011 roku Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. gościła delegację Zgromadzenia Ustawodawczego Obwodu Leningradzkiego.

To kolejna już wizyta przedstawicieli Zgromadzenia w Polsce. Współpraca Województwa Dolnośląskiego z Obwodem Leningradzkim, zapoczątkowana 15 sierpnia 2003 roku podpisanym Porozumieniem o Współpracy, rozwija się w dziedzinach takich jak edukacja, turystyka, ochrona dziedzictwa kulturowego, a ostatnio także rozwój regionalny i innowacje. Wzmacnianiu współpracy w dziedzinie innowacji służyła właśnie wizyta w Dolnośląskim Parku Technologicznym w Szczawnie -Zdroju.

Program wizyty na Dolnym Śląsku obejmował spotkania z przedstawicielami Sejmiku Województwa, Urzędu Marszałkowskiego, Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej, Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, spotkanie z Radą Młodzieży Wałbrzycha, a także Burmistrzem Jedliny-Zdrój.

W trakcie spotkania w Dolnośląskim Parku Technologicznym delegacja Zgromadzenia Ustawodawczego Obwodu Leningradzkiego zapoznała się z działalnością Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w obszarze innowacji, wspierania przedsiębiorczości oraz edukacji.

 

14.03.2011