Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy na spotkania otwarte które odbędą się w dniu:

05.01.2013.r oraz 02.02.2013 r w Szczawnie-Zdroju w siedzibie Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA, przy ul. Szczawieńskiej 2. od godz. 10.00

Na spotkaniu przedstawimy informacje na temat zasad rekrutacji do projektu i sposobu przygotowania dokumentów rekrutacyjnych.
Zainteresowane / instytucje PROSIMY O KONTAKT - JESTEŚMY OTWARCI NA ORGANIZACJE SPOTKAŃ U PAŃSTWA