Serdecznie zapraszamy do udziału w wizycie studyjnej w Google!

W wizycie wziąc udział mogą: studenci, doktoranci i pracownicy naukowi.

Wizywa odbedzie się w dniu 26.05.2014 r. i bedzie prowadzona w całości w języku angielskim.

Wszystkich chętnych zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego i przesłanie wypełnionego na adres email: spinqbator@dozamel.pl

Rekrutacja osób na wizytę trwa do 16.05.2014 r.

 

 

Kontakt:

Sławomir Suduł

tel. +48 71/356 50 06

*Formularz zgłoszeniowy jest niezbędny do monitorowania efektów realizacji projektów dofinansowanych z EFS poprzez zbieranie danych od osób oraz instytucji bezpośrednio objętych wsparciem w ramach PO KL. Dane te zostaną wykorzystane wyłącznie do celów projektu SPINqbator ZDolnego Śląska. Brak dokumentacji uniemożliwi uczestnictwo w wizycie.