W imieniu Fundacji Helios zapraszamy do udziału w szkoleniu " Prawo patentowe i podstawy ochrony własności intelektualnej"

Celem szkolenia jest nabycie podstawowej wiedzy w zakresie prawa patentowego, pojęcia własności intelektualnej, przedmiotów prawa własności intelektualnej.
Plan szkolenia
1.Własność intelektualna a własność rzeczy
2.Zasady ochrony innowacyjnych rozwiązań
3.Prawo własności przemysłowej, prawo autorskie
4.Korzyści ze znajomości i przestrzegania prawa własności intelektualnej
5.Przedmioty prawa patentowego i innych praw z zakresu własności przemysłowej
6.Zasady uzyskiwania patentów na wynalazki w Polsce, na terenie Unii Europejskiej oraz w pozostałych krajach
7.Jak zarządzać własnością intelektualną?
Szczegóły na temat szkolenia na stronie: www.ehelios.org