W dniach 29-31 października 2014 roku w Walencji odbył się Festiwal Innowacji, będący podsumowaniem realizacji projektu Climate KIC.

Ponad 800 osób, naukowców, przedstawicieli biznesu i urzędów unijnych wzięło udział w trzydniowym Festiwalu Innowacji, który w piątek 31.10.2014 r. zakończył się w Walencji.

DZIEŃ PIERWSZY Festiwalu poświęcony był projektowi CleanlaunchPad Competition podczas którego 30 zespołów z 12 europejskich krajów, prezentowało swoje pomysły przed jury. Walka toczyła się o granty w wysokości 10 000 euro - I miejsce, 5 000 euro - II miejsce, 2 500 euro - III miejsce..... więcej

 

.